Karolina i Jędrzej w Zarządzie Diecezjalnym – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Karolina i Jędrzej w Zarządzie Diecezjalnym

W wyniku sobotnich wyborów uzupełniających do Zarządu Diecezjalnego, jego skład zasilili Karolina Matyasik z Oddziału w Lesznie i Jędrzej Piątek z Koła przy PP. Gratulujemy!

Zjazd Diecezjalny rozpoczęła Msza Św. w katedrze poznańskiej. Asystent Diecezjalny KSM ks. Tomasz Brussy wspomniał podczas niej, że powinniśmy być prawdziwymi świadkami Chrystusa w każdym miejscu i w każdym czasie.

Na obrady uczestnicy przeszli do auli im. abpa A. Baraniaka w Kurii Metropolitalnej. Wspólnie zgromadzili się przedstawiciele 16 z 23 oddziałów i kół KSM w naszej archidiecezji.

Podsumowano roczną pracę Stowarzyszenia i przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej pracy Zarządu Diecezjalnego. Odbyło się również spotkanie kierownictw, podczas którego omówiono zbliżające się inicjatywy. Na Zjeździe gościł również bp Grzegorz Balcerek, który zwrócił uwagę młodych na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży i podziękował za pracę zarówno na szczeblu diecezjalnym, jak i parafialnym.

Na zakończenie Zjazdu miały miejsce wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego, w związku z rezygnacją z pełnienia posługi przez Członka Delegata Alicję Szultę i Członka Zarządu Mariusza Szymańskiego. Spośród czterech kandydatów, na drodze głosowania, skład Zarządu zasilili Karolina Matyasik, kierownik Diecezjalnej Sekcji Formacyjnej i Jędrzej Piątek, Prezes Koła przy Politechnice Poznańskiej. Nowym członkom Zarządu gratulujemy i liczmy na Waszą modlitwę w ich intencji.