Nowy rok formacyjny w KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Nowy rok formacyjny w KSM

26 września w auli im. abpa Antoniego Baraniaka przedstawiciele kierownictw oddziałów i kół KSM Archidiecezji Poznańskiej spotkali się, aby wspólnie zaplanować pracę w nowym roku formacyjnym. Spotkanie poprzedziła Msza Święta w Archikatedrze św. Piotra i Pawła w Poznaniu, której przewodniczył Asystent Diecezjalny KSM Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz Tomasz Brussy. W kilkugodzinnych obradach w trakcie Forum kierownictw, udział wzięło 35 osób.

Forum kierownictw KSM

fot. A. Wyrwich

Forum kierownictw, organizowane od pięciu lat, to płaszczyzna, podczas której Zarząd Diecezjalny Stowarzyszenia ma możliwość porozmawiać i przedyskutować z władzami parafialnych oddziałów i kół wizję rozpoczynającego się roku formacyjnego. To przede wszystkim miejsce do dialogu, gdzie uczestnicy mogą wyrażać swoje opinie, pomysły oraz realnie wpływać na funkcjonowanie organizacji w diecezji.

Po wakacyjnej przerwie Stowarzyszenie rusza do pracy zarówno z akcjami, które na stałe wpisują się w kalendarz członków KSM-u, a także z całkiem nowymi wydarzeniami i pomysłami. Od września do cotygodniowych spotkań wraca 19 oddziałów parafialnych i 3 koła akademickie.

Od roku członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zajmują się szkoleniem wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży, które czekają odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Wraz z początkiem października, na jeszcze szerszą skalę, rusza akcja promocyjna ŚDM w diecezji. Zarówno wolontariusze, jak i członkowie KSM odwiedzać będą szkoły na terenie Archidiecezji poznańskiej, celem zaznajomienia młodzieży z działalnością wolontariuszy, samą ideą Światowych Dni Młodzieży, a także z przebiegiem i sprawami technicznymi związanymi z wydarzeniem krakowskim. Przez cały czas, który pozostał do ŚDM, można włączyć się w organizację Dni w Diecezji, które poprzedzą wyjazd do Krakowa.

Jak co roku, aktywnie działać będą diecezjalne sekcje – formacyjna, apostolska i sportowa. Sekcja sportowa zyskała nowego kierownika, który czuwać ma nad profesjonalną organizacją i przebiegiem planowanych wydarzeń sportowych. W ramach aktywności sportowej zorganizowane zostaną diecezjalne rozgrywki m.in. siatkówki, koszykówki i futsalu. Sekcja apostolska w najbliższym czasie podejmie się utworzenia dwóch nowych oddziałów i jednego koła akademickiego. Wraz z nowym rokiem formacyjnym do życia została powołana również czwarta sekcja – projektowo-finansowa, do obowiązków której należeć będzie poszukiwanie źródeł finansowania organizowanych przez KSM akcji, kontakt ze sponsorami oraz wszelkie działania fundraisingowe.

Tradycyjnie już w ciągu roku odbywać się będą rekolekcje – przed przyrzeczeniem, rekolekcje stopnia pierwszego, dla osób, które w KSM-ie stawiają pierwsze kroki, adwentowe i dwa turnusy rekolekcji wielkopostnych. W sierpniu będzie miał miejsce obóz formacyjny w Rybojedzku. KSM zaplanował też organizację gry patriotycznej, Debaty Walentynkowej oraz Wakacji z wartościami.

Kandydaci na nowych członków spotkają się na początku października, aby duchowo i merytorycznie przygotować się do przyrzeczenia, które złożą w Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które przypada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Możliwość rozwoju dadzą Szkoła Zastępowego i Lidera, a także szkolenie formacyjne i szkolenie kierownictw.

Podobnie jak w ubiegłych latach, KSM włączy się w organizację poznańskiego Marszu dla Życia. Członkowie redagować będą również diecezjalną wkładkę miesięcznika Wzrastanie i tworzyć, podobnie jak do tej pory, internetowy magazyn Servitus, który zyskał nową redaktor naczelną odpowiedzialną za jakość i regularność publikowanych artykułów.

Kilka miesięcy aktywnej pracy zwieńczy Zjazd Diecezjalny, który odbędzie się w maju. Zostanie na nim podsumowana całoroczna działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.