List otwarty ws. projektu finansowania procedury in vitro – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


List otwarty ws. projektu finansowania procedury in vitro

29 lutego 2016 r. przedstawiciele środowisk działających na rzecz rodziny w Poznaniu wystosowali list otwarty do prezydenta i miejskich radnych ws. projektu finansowania procedury in vitro. Pod listem podpisał się również Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Poznańskiej Tomasz Kasprzak.

List otwarty do Prezydenta i Radnych Miasta Poznania ws. projektu finansowania in vitro

Poznań, 29 lutego 2016

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA
i RADNYCH MIASTA POZNANIA
ws. PROJEKTU FINANSOWANIA
PROCEDURY in vitro  

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowne Panie i Panowie Radni!

W ostatnim czasie w poznańskich mediach pojawiła się informacja o inicjatywie Pana Prezydenta oraz niektórych Radnych, zmierzającej do przygotowania programu polityki prorodzinnej, w ramach którego z budżetu miasta refundowano by procedurę in vitro.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym pomysłem i zdecydowanie opowiadamy się przeciw wydawaniu znacznych pieniędzy na program, który jest nie do przyjęcia etycznie, wątpliwy medycznie, kontrowersyjny społecznie i nieefektywny demograficznie i finansowo. Co więcej, program ten nie realizuje podstawowego celu samorządowej polityki prorodzinnej, jakim jest stworzenie poznańskim rodzinom takich warunków socjalno-bytowych, aby chciały mieszkać i pracować w naszej gminie.

Przypominamy, że ze światowych statystyk wynika, iż dane jest się urodzić tylko kilku procentom dzieci, poczętych metodą in vitro. Wynika to z faktu, że w trakcie procedury in vitro kilkakrotnie dokonuje się selekcji ludzi na kolejnych etapach życia zarodkowego i płodowego. Według danych brytyjskiego Departamentu Zdrowia z 3 milionów 800 tysięcy dzieci, poczętych in vitro w latach 1992-2006, urodziło się żywych tylko 122 tysiące dzieci,  a więc tylko 3,21% poczętych w wyniku tej metody istot ludzkich.

Co więcej, dzieci poczęte tą metodą należą do grupy podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o śmiertelność okołoporodową i po-porodową oraz zapadalność na różne choroby, szczególnie wrodzone i uwarunkowane genetycznie. I tak, w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie, wśród dzieci poczętych in vitro, stwierdzono m.in.:

  • 4 razy więcej martwych urodzeń;
  • 2 razy wyższą śmiertelność noworodków;
  • istotne zwiększenie liczby wad wrodzonych, chorób dziecięcych i nowotworów; np. 2-4 razy częstszy rozszczep wargi i podniebienia, 3-4 razy częstsze zarośnięcie przełyku, 1,5 raza częstsze porażenie mózgowe, 2-3 razy częstsze hospitalizacje i różnego typu zabiegi operacyjne do 3-go roku życia dziecka. (p.załącznik).

Eksperci wskazują też na negatywne skutki zdrowotne i moralne dla rodziców, zwłaszcza matki. Do najczęściej wskazywanych należą: zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika i sutka, możliwość wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników.

Dotychczas realizowany rządowy program refundacji in vitro udowodnił, że program taki jest niezwykle kosztowny i mało efektywny. Jak wynika z raportów rządowych, doprowadzenie do narodzin jednego dziecka kosztowało budżet państwa około 50 tys. złotych. Tak więc przeznaczenie kilku milionów złotych z poznańskiego budżetu może skutkować narodzinami najwyżej kilkudziesięciu dzieci, i w żadnym razie nie gwarantuje, że ich rodziny w przyszłości będą zamieszkiwały  w Poznaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, apelujemy o rezygnację z pomysłu finansowania procedury in vitro z poznańskiego budżetu. Proponujemy natomiast rozważenie wsparcia dla ośrodków leczących niepłodność metodami niebudzącymi wątpliwości etycznych, sprawdzonymi medycznie, wielokrotnie tańszymi i bardziej efektywnymi. Metodą taką, zdobywającą coraz większe uznanie w Polsce i na świecie, jest naprotechnologia.

Z poważaniem,

(-) Bogumiła Łącka – Rada Ruchów Katolickich
(-) dr Paweł Wosicki – Fundacja „Głos dla Życia”
(-) Michał Michalski – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
(-) Zofia Grześkowiak – Stowarzyszenie Civitas Christiana oddział Poznań
(-) Ewa Jemielity – Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych
(-) Bogna Białecka – Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
(-) Tomasz Kasprzak – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
(-) dr Jolanta Próchniewicz – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
(-) dr Wojciech Góra – Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej
(-) ks. Waldemar Hanas – Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Załącznik do listu otwartego – medyczne następstwa in vitro
Pobierz list otwarty w pdf

W mediach