Nowe władze KSM w Poznaniu – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Nowe władze KSM w Poznaniu

27 maja w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu odbył się Zjazd Diecezjalny KSM, podczas którego wybrany został na dwuletnią kadencję nowy Zarząd Diecezjalny i Diecezjalna Komisja Rewizyjna. Tym samym członkowie Zarządu Diecezjalnego poprzedniej już, X kadencji, dziękują za zaangażowanie w rozwój KSM i wspieranie działań!

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. J. Pawlak

Uroczystą Mszą św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Katedrze Poznańskiej rozpoczął się Zjazd Diecezjalny, kończący dwuletnią kadencję Zarządu Diecezjalnego.

Podczas spotkania w auli im. abpa Baraniaka podsumowano dotychczasową pracę Zarządu Diecezjalnego. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok i omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia.

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. J. Pawlak

W trakcie obrad delegaci wybrali skład nowego Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze statutem, spośród trzech kandydatów JE ks. abp Stanisław Gądecki wybierze w najbliższym czasie Prezesa Zarządu.

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. J. Pawlak

Słowa podziękowania dla ustępującego Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej kadencji 2015-2017 skierował w listach do każdego z członków bp Grzegorz Balcerek.


Kandydaci na Prezesa Zarządu, z pozostałych dwóch Prezes wybierze swojego zastępcę i Delegata na Radę Krajową KSM:

  • Superczyńska Agnieszka
  • Antczak Piotr
  • Kasprzak Tomasz

Pozostali członkowie nowego Zarządu Diecezjalnego:

  • Strzyżewska Paulina
  • Wawrzyniak Aleksander
  • Nienartowicz Filip
  • Halber Marek
Zarząd Diecezjalny XI kadencji

Zarząd Diecezjalny XI kadencji, fot. J. Pawlak

Nowy skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:

  • Reksińska Anna
  • Szymański Mariusz
  • Strzelec Marek
Diecezjalna Komisja Rewizyjna XI kadencji

fot. J. Pawlak

Gratulujemy i życzymy bogactwa Darów Ducha Świętego oraz odważnego kierowania Stowarzyszeniem w naszej archidiecezji.