Nowe władze ogólnopolskie KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Nowe władze ogólnopolskie KSM

W dniach 21-23 lutego w Drohiczynie odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży połączona z obradami Krajowej Rady KSM, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z 28 polskich diecezji.

Podczas obrad omawiane były bieżące zagadnienia związane z apostolską, edukacyjną i organizacyjną działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na szczeblu ogólnopolskim, jak i w poszczególnych diecezjach. W ramach Sesji Zarządów Diecezjalnych Krajowa Rada podejmowała także ustalenia dotyczące rozwoju i profesjonalizacji wewnętrznej struktury KSM poprzez rozwój szkoleń dla liderów i instruktorów KSM.

Naszą diecezję reprezentowały cztery osoby: ks. Asystent Tomasz Brussy, Prezes Michał Nienartowicz, Z-ca Prezesa Marzena Kasprzak i Członek Delegat Alicja Szulta.

Dzięki relacjom „na bieżąco” przekazywanym z Drohiczyna, Poznań w był w centrum informacji.