Nowy rok formacyjny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Nowy rok formacyjny

1 września rozpoczął się nowy rok formacyjny w KSM. Przed członkami Stowarzyszenia 10 miesięcy aktywnej pracy. W tym roku nie będzie czasu na nudę!

Formacja w KSM

Od października ruszają szkolenia wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, za które odpowiedzialny jest w naszej diecezji KSM. Czeka nas przygotowanie formacji na 18 spotkań i opracowanie szkoleń, które przygotują wolontariuszy do pracy z młodzieżą z całego świata. Członkowie rozpoczną również prace nad przygotowaniem miejsc do rozlokowania pielgrzymów przed ŚDM podczas ich wizyty w Poznaniu.

Aktywnie działać będą również diecezjalne sekcje – formacyjna, apostolska i sportowa. Kierowanie pierwszymi dwoma z nich przypadnie nowym osobom, a więc pojawi się pewnie świeże spojrzenie na niektóre ze spraw. W ramach aktywności sportowej zorganizowane zostaną diecezjalne rozgrywki.

Bez zmian w ciągu roku odbywać się będą rekolekcje – przed przyrzeczeniem, adwentowe i dwa turnusy rekolekcji wielkopostnych. We wakacje będzie miał miejsce obóz formacyjny. W planach również Ferie i Wakacje z wartościami, gra patriotyczna i Poznańska Rowerowa Pielgrzymka.

Kandydaci na członków spotkają się w październiku, aby przygotować się do przyrzeczenia, które złożą w Święto Patronalne Chrystusa Króla Wszechświata. Możliwość rozwoju dadzą Szkoła Zastępowego i Lidera, a także szkolenie formacyjne i szkolenie kierownictw.

Podobnie jak w ubiegłych latach KSM włączy się również w organizację poznańskiego Marszu dla Życia. Członkowie redagować będą również diecezjalną wkładkę miesięcznika Wzrastanie i tworzyć, jak do tej pory, internetowy magazyn Servitus. Na Politechnice Poznańskiej studenci znajdą też kolejne numery magazynu Tryby.

W maju odbędzie się Zjazd Diecezjalny, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd Diecezjalny i Diecezjalna Komisja Rewizyjna.

Aktywnie działać będą również oddziały i koła, zrzeszając się na cotygodniowych spotkaniach. Przed nami obchody XV-lecia istnienia dwóch z nich – Ławicy i Junikowa. Dołożone zostaną też wszelkie starania, aby wspomóc działanie niektórych oddziałów i kół, a Diecezjalna Sekcja Apostolska będzie intensywnie działała nad tworzeniem nowych oddziałów. Aby pomóc nowo powstałym oddziałom w przygotowywaniu formacji, zostaną udostępnione konspekty na I i II rok formacyjny.

Zarząd Diecezjalny będzie w swoich działaniach kontynuował założenia wizji i misji, jakie podjął na kadencję 2013-2015.

Dyskusja nad działaniem Stowarzyszenia w roku 2014/2015 odbędzie się podczas Forum kierownictw, które już 13 września w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie kierownictwa, Liderów, Zastępowych i Instruktorów, a także wszystkich tych, którzy mają głowy pełne pomysłów i którzy chcą wpłynąć na działanie KSM w nadchodzącym roku.