Odwaga, poszerzanie wiedzy historycznej i pamięć – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Odwaga, poszerzanie wiedzy historycznej i pamięć

W wyjątkowej lekcji historii mieli okazję wziąć udział młodzi w czasie spotkania „Tożsamość jutra” organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Na poznańskiej Głównej odbył się pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018”, a po nim panel dyskusyjny nt. tożsamości narodowej.

fot. J. Pawlak

Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się z młodzieżą: ks. Michał Zamelek – Asystent Diecezjalny KSM, Bogdan Rusinek – senior KSM i ks. kan. Jan Bartkowiak – proboszcz parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu.

Odwaga

Szczególną uwagę goście zwrócili na odwagę, która powinna towarzyszyć młodym ludziom, a której nie brakowało ich przodkom.

Odwaga w czasach mojej młodości przerastała najśmielsze oczekiwania. Dziś wspominam, ile człowiek był zdolny zrobić, tylko żeby go włączyli w coś, co niesie wiarę w to, że jest Polakiem. Oddać życie to jest była radość. Być bohaterem, umrzeć za coś – taka była niegdyś fantazja młodych.

– mówił Bogdan Rusinek, senior KSM, który w czasach powojennych działał w Oddziale KSM na poznańskiej Głównej.

fot. J. Pawlak

Senior wspomniał również o niesamowitym zapale, jaki towarzyszył młodzieży. Przypomniał historię swojego Oddziału KSM, który bardzo prężnie działał – wygrywał zawody w siatkówkę, wiódł prym w lekkoatletyce, w deklamacjach wierszy. W 1950 roku trzeba było zwinąć żagle, zaprzestać zbiórek i schować sztandar – najpierw u sióstr zakonnych, później głęboko w jednej z szuflad w parafii. Sztandar przeleżał tam ponad 50 lat. Udało się go odnaleźć kilka lat temu i do dziś towarzyszy młodym w czasie ważnych uroczystości.

Zarówno na filmie, jak i w słowach naszego druha seniora, pojawiło się określenie „byłem odważny”. Mam wrażenie, że tej odwagi nam właśnie dzisiaj brakuje. Do pełnienia konkretnych funkcji i zadań, np. w kierownictwach oddziałów, we wspólnotach. To ważne przesłanie dla młodych, aby nie bali się być „Gotów!” – zgodnie z KSM-owym zawołaniem.

– zauważył ks. Michał Zamelek, Asystent Diecezjalny KSM.

Ks. Michał od lat fascynuje się historią Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W jego zbiorach znajdują się m.in. egzemplarz czasopisma „Przyjaciel młodzieży” z 1929 roku, poradnik „Jak założyć Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej”, czy historyczne odznaki KSMM i SMP, które udaje mu się wynajdywać na aukcjach internetowych.

Fascynujące jest to, że KSM był rzeczywiście potężną organizacją. Podobnie jak Oddział KSM na poznańskiej Głównej był prężny, tak było to cechą wszystkich oddziałów. Byłem zaskoczony, kiedy jeszcze w poprzedniej parafii, na terenie, który dzisiaj obejmują dwie parafie, działało pięć oddziałów KSM-u, które liczyły 300 osób.

– dodał, zachęcając do zgłębiania historii z wydawanych niegdyś materiałów.

W biurze KSM Archidiecezji Poznańskiej można znaleźć archiwalne wydania „Młodego Hufca” – okólników Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Poznaniu, wydawanych w czasach powojennych. W 2013 roku udało się zebrać część z nich i wydać w formie książki, którą można nabyć od młodych.

fot. J. Pawlak

Pamięć i tożsamość

Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć film „Tożsamość 1918-2018”, opowiadający historię Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży od momentu powstania organizacji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, aż do jego reaktywacji po przemianach ustrojowych w 1989 roku.

W filmie uderzyło mnie najbardziej to, że wcale nie jest potrzebne wyższe wykształcenie, wielka wiedza i umiejętności, żeby zachować się jak trzeba w sytuacji, kiedy człowiek jest narażony na represje, kuszony intratną propozycją współpracy i powiedzenia, gdzie kolega trzyma sztandar. Prości ludzie mieli w sobie bardzo dużo przyzwoitości, uczciwości, prawdziwej katolickiej postawy.

– komentował jeden z młodych.

Myślę, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego wcześniej nie znałem, to jest taki – przez to co głosi, czyli Ewangelię – generator cywilizacji. I to cywilizacji, która przynosi życie.

– dodał, zapowiadając, że zainspirowany filmem, poszerzy swoją wiedzę na temat KSM.

Do poszerzania wiedzy historycznej i pamięci o ważnych wydarzeniach oraz bohaterach narodowych, zachęcił również ks. Jan Bartkowiak:

Studiujcie historię. Interesujcie się historią. A jeśli o czymś słyszycie – sprawdźcie, jak to dokładnie kiedyś było, zgłębiajcie tę wiedzę.

Zwrócił też uwagę, aby oceniać – zarówno minione wydarzenia jak i postawy konkretnych osób – w kategoriach moralnych.

W czasie spotkania nie zabrakło nawiązania do historii Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które miały bardzo konkretne zadanie wychowania dojrzałych i aktywnych Polaków. Ks. Bartkowiak wspomniał słowa kard. Augusta Hlonda, który mówił, że „te dwie organizacje uratowały w Polsce katolicyzm”.

fot. J. Pawlak

Organizatorem pokazu filmu i panelu dyskusyjnego byli: Oddział KSM na poznańskiej Głównej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej i FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY. Projekt „Tożsamość jutra” wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 młodych osób.


Projekt „Tożsamość jutra” realizowany jest przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej