Ogólnopolska Sesja Zarządów KSM w Toruniu – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Ogólnopolska Sesja Zarządów KSM w Toruniu

Kościół potrzebuje świadomych, dojrzałych ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za losy swoich wspólnot i poniosą wartości w swoje środowiska – mówił ks. dr Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny KSM na zakończenie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych, która odbywała się w Toruniu.

Nowym Z-cą Przewodniczącego Prezydium PKR został druh Tomasz Kasprzak, fot. T. Wnuk

Nowym Z-cą Przewodniczącego Prezydium PKR został druh Tomasz Kasprzak, fot. T. Wnuk / ksm.org.pl

W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób z całej Polski. Wśród uczestników był m.in. bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM. Trwające trzy dni obrady rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kaplicy toruńskiego seminarium, której przewodniczył bp Solarczyk. Podczas homilii podkreślił wielką odpowiedzialność za dary złożone w nasze ręce przez Boga jaka spoczywa na każdym wierzącym, a w sposób szczególny na młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

Jesteśmy Bożymi ogrodnikami

– mówił do zebranych.

Środowisko Młodzieży

Kolejne dni to okazja nie tylko do debat nad przyszłością stowarzyszenia ale również czas formacji w ramach seminarium „Środowiska Młodzieży”, w czasie którego prelekcje wygłosili: ks. dr Marcin Szczodrowski nt. „Ekologii ducha i katolickiej nauce społecznej w temacie ekologii” oraz Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który przybliżył temat: „Budowania środowiska młodzieżowego wokół zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”.

Prelekcja Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, fot. T. Wnuk / ksm.org.pl

W czasie sobotnich obrad podsumowano natomiast akcję „Polak z Sercem!” adresowaną do młodych Polaków mieszkających za wschodnią granicą i projekt „Tożsamość jutra”, mobilizującą do refleksji nad polską tożsamością narodową w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wybory uzupełniające i projekt nowego statutu

Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady KSM oraz dyskusja nad nowelizacją statutu Stowarzyszenia. Nowym Zastępcą Przewodniczącego Prezydium został druh Tomasz Kasprzak z Archidiecezji Poznańskiej. Krajowa Rada podjęła również decyzję o przyjęciu propozycji nowego statutu, który zostanie teraz przedłożony do akceptacji Konferencji Episkopatu Polski.

Centralnym punktem trzydniowych obrad była Msza św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, który podkreślił, że:

każde ludzkie działanie, by mogło przynieść dobre owoce musi być połączone z wiarą w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Współpraca ze wspólnotą LEDNICA 2000

Odpowiedzieliśmy „GOTÓW!” na propozycję współpracy z organizatorami corocznego Spotkania Młodych na Polach Lednickich. Poznaniacy do Torunia zawieźli 4 tys. plakatów promujących wydarzenie, które rozprowadzone zostały wśród KSM-owiczów różnych diecezji.

Druhna Dominika Gubańska rozprowadza plakaty Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Druhna Dominika Gubańska rozprowadza plakaty Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Gra miejska

Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie, wspólne spędzanie czasu i grę miejską przygotowaną przez KSM Diecezji Toruńskiej. Gra miała na celu przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki, integrację oraz możliwość poznania różnych zakątków Torunia w nieco odmienny sposób.

Konferencja formacyjna

Zwieńczeniem obrad była niedzielna sesja, podczas której ogłoszono komunikaty i zaprezentowano platformę KSM oraz wręczono nagrody najlepszym zespołom biorącym udział w grze miejskiej. Uczestnicy wysłuchali także konferencji formacyjnej asystenta generalnego ks. dr Andrzeja Lubowickiego, który podkreślił ważność osobistej pracy nad sobą będącej fundamentem służby drugiemu.

Obrady w ramach Sesji Zarządów Diecezjalnych, fot. T. Wnuk / ksm.org.pl

Obrady w ramach Sesji Zarządów Diecezjalnych, fot. T. Wnuk / ksm.org.pl

Tym, co niszczy wspólnoty są wszelkiego rodzaju „-izmy”. Największym „-izmem”, który zabija wspólnotę jest egoizm, który idzie w parze z władzą. Drugim jest hedonizm, a trzecim materializm

– mówił ks. Lubowicki. Zaznaczył, że niekiedy zdarza się, że w Stowarzyszeniu większy nacisk kładzie się na różnego rodzaju akcyjność niż na pracę nad sobą, ale by dać coś drugiemu trzeba najpierw w sobie samym przepracować pewne sprawy, nieustannie się rozwijać. Aby komuś coś dać, trzeba to najpierw samemu posiadać.

Kościół potrzebuje świadomych, dojrzałych ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za losy swoich wspólnot i poniosą wartości w swoje środowiska

– mówił.

Ostatnim wydarzeniem Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM była Eucharystia w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, której przewodniczył i homilię wygłosił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. W homilii podkreślił, że prawdziwe szczęście płynie nie z dóbr tego świata, ale ze zjednoczenia z Bogiem. Przykładem troski o żywą, pełną świeżości przyjaźń z Jezusem są właśnie członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która skupia w swoich szeregach blisko 15 tys. osób w całym kraju.

Po Eucharystii w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, fot. T. Wnuk / ksm.org.pl

Po Eucharystii w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, fot. T. Wnuk / ksm.org.pl

źródło: KAI, swidnica.gosc.pl, ksm.org.pl