Ogólnopolski Dom KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Ogólnopolski Dom KSM

Spełnijmy marzenie KSM-owiczów o wspólnym Ogólnopolskim Domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży!

fot. unsplash.com

Wsłuchując się w głos Krajowej Rady, „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” oraz Prezydium Krajowej Rady dostrzegły potrzebę zatroszczenia się o ogólnopolską centralę Stowarzyszenia. KSM-owicze w Polsce potrzebują miejsca, w którym będą mogli planować wspólne działania, formować się, przygotowywać do nowych zadań i czerpać z doświadczeń poprzedników. Umożliwienie współpracy wszystkich podmiotów związanych z KSM w kraju w jednym miejscu ułatwi koordynację pracy i dzięki temu bardziej wszechstronny rozwój na wielu płaszczyznach.

Wpłać darowiznę! Przejdź do zbiórki online →

W domu pragniemy stworzyć przestrzeń działania dla Wydawnictwa „GOTÓW”. Jest ono małym, prężnym, młodzieżowym wydawnictwem powołanym przez Prezydium Krajowej Rady KSM. Wydawnictwo redaguje miesięcznik „Wzrastanie”, który jest jedynym katolickim czasopismem młodzieżowym. Wydawnictwo „GOTÓW” prowadzi także oficjalny sklep ŚDM 2019.

Wydawnictwo „GOTÓW” wobec Stowarzyszenia pełni wiele funkcji. Przede wszystkim stanowi nieocenione zaplecze do działalności wydawniczej poszczególnych diecezjalnych stowarzyszeń. Szeroka oferta materiałów duszpasterskich i wewnątrzorganizacyjnych jest dobrym zapleczem do budowania ogólnopolskiej wspólnoty. Stowarzyszenia diecezjalne, podejmując różnego rodzaju inicjatywy, mogą liczyć na profesjonalne materiały promocyjne. Gama prezentowanych usług „GOTÓW” jest bardzo szeroka.

Obok Wydawnictwa „GOTÓW”, powołana jest przez Krajową Radę Stowarzyszenia „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”, będąca organizacją pożytku publicznego. Fundacja zajmuje się pozyskiwaniem środków na wsparcie działań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w przestrzeni ogólnopolskiej. Jednak w pierwszej kolejności wspiera inicjatywy i formację organizowaną przez diecezjalne stowarzyszenia. Fundacja zajmuje się także realizacją projektu „Środowisko Młodzieży”. Projekt dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja realizuje również projekt „Tożsamość Jutra”, który jest finansowany z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Do realizacji wspomnianych działań potrzebujemy biura, w którym będą mogły pracować osoby zaangażowane w ich realizację. Środki wykorzystane na realizację projektów przyczynią się do dalszego rozwoju stowarzyszenia. Fundacja przygotowuje kolejne wnioski.

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony” to motto św. Stanisława Kostki, które w tym roku wybrzmiewa szczególnie głośno. Naśladując naszego patrona, nie chcemy się godzić na bylejakość i realizować tylko zadania łatwe i przyjemne. Ambitne i duże dzieła trudno jest jednak realizować w pojedynkę, potrzebna jest współpraca i wspólnota.
Aby ją zbudować, konieczne jest spotkanie i odpowiednia do tego przestrzeń. W domu pragniemy także zorganizować centrum formacyjno-szkoleniowe dla członków Stowarzyszenia.

KSM w Polsce charakteryzuje się różnorodnością. Diecezjalne stowarzyszenia kładą nacisk na inne statutowe przestrzenie działalności. Centrum ma nadawać impuls, wskazywać wspólny kierunek, w którym zmierza Stowarzyszenie. Ma być miejscem oparcia, gdy jest ono potrzebne członkom Stowarzyszenia, oraz miejscem szukania inspiracji do nowych działań. Pragniemy zapraszać tu ludzi z wartościami, którzy zechcą dzielić się swoim pięknym życiem z Bogiem.

Wpłać darowiznę! Przejdź do zbiórki online →

Każdy Polak w sercu ma wpisane pragnienie domu rozumianego jako przestrzeń do życia i rozwoju. Lata walki o ten dom głęboko wpisały się w jego wnętrze. Świętując radosny jubileusz 100-lecia niepodległości, chcemy zbudować konkretne dzieło, które będzie przez lata służyło młodym Polkom i Polakom. Ufamy, że będzie to miejsce nauki troski o dom, jakim jest Polska. Marzymy o miejscu, w którym Prezydium Krajowej Rady, tak rozproszone po Polsce, będzie miało przestrzeń do spotkania i podejmowania tak odważnych decyzji jak zakup opisywanego domu. Prezydium pragnie, mając swój kąt, skupić się na budowaniu silnego Bogiem i pełnego miłości do Ojczyzny Stowarzyszenia, aby jeszcze bardziej stawało się ono narzędziem Kościoła w kształtowaniu dojrzałych Polaków i katolików.

Zapraszamy Cię do wsparcia naszej inicjatywy. Pomóż nam się rozwijać!