Ogólnopolski Zlot KSM w Częstochowie – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Ogólnopolski Zlot KSM w Częstochowie

Młodzi należący do KSM w minioną sobotę przyjechali do Częstochowy, by zawierzyć siebie i swoje działania Matce Bożej. Wśród nich było 17 KSM-owiczów z oddziałów i kół naszej diecezji!

fot. A. Samula

Według szacunków w Apelu Jasnogórskim, który był kulminacyjnym punktem zlotu wzięło udział około 1 300 KSM-owiczów. Modlitwie przewodniczył bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Zobacz nasze zdjęcia na pokazie slajdów

Ogólnopolski Zlot KSM, 24.02.2018

Akt zawierzenia

Treść Aktu:

Matko Boża, Maryjo, Mamo, dzisiaj w osobach młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży stają przed Tobą wszyscy młodzi naszej Ojczyzny, stają niosąc w sobie tę głęboką tęsknotę i pragnienie, aby w swoim życiu doświadczyć takiej miłości i takiej zgody na Boże dzieła od swoich bliskich, od rodziców, od wychowawców, duszpasterzy, jak Ty otaczałaś miłością swojego Syna. (…) Maryjo, przyjmij naszą szczerość, przyjmij każdego młodego, szczególnie teraz, kiedy przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży chcą zawierzyć siebie i każdego młodego naszej Ojczyzny, i chcą potwierdzić, że są gotowi pójść drogami Boga, niosąc prawdę Boga, rozwijając świętość Boga.

Akt zawierzenia został odczytany przez przedstawicieli młodych, a każdy jego element kończyło wezwanie: „Dlatego dziś razem przed Tobą Wołamy: Gotów!” Na które zgromadzona młodzież odpowiadała: „GOTÓW”.

„Tożsamość”

Akt zawierzenia poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo i przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018”.

80 lat temu

Wydarzenie miało znaczenie szczególne i nawiązywało historycznie do wydarzeń z 1938 roku, kiedy odbył się podobny Zlot Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Wówczas na Jasną Górę przybyło około 150.000 młodych mężczyzn, co w ówczesnych czasach było imponująca ilością. Aktualnie KSM w Polsce zrzesza w 38 diecezjach ok. 15.000 młodych ludzi w wieku 14-30 lat, którym na nowo zostało powierzone zadanie, by aktywnie włączyć się w życie swoich rodzin, parafii i diecezji według zawołania „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW!”.

Zawierzyliśmy swoje losy i misję KSM – Matce Bożej. Ona była gotowa, Ona odpowiedziała Bogu tak! „Oto, ja służebnica Pańska niech mi się stanie według Twego słowa”. Zawierzenie KSM, jego członków ma nam dodać odwagi, ma nas otworzyć byśmy też potrafili tak powiedzieć i byśmy otworzyli się na parafie, na swoje środowiska i w nich świadczyli o Jezusie Chrystusie Królu!

– powiedział ks. Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny KSM w Polsce.