Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie: POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie: POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

W imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, które odbędzie się w sobotę 11 września 2021 r. w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy program:

Kościół pw. św. Rocha, ul. św. Rocha 10
09:30 – Msza św. koncelebrowana, przewodniczy Kardynał Willem Jacobus Eijk, Utrecht

Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2
11:10 – Otwarcie Sesji

  • Wystąpienia zaproszonych Gości
  • Słowo wprowadzające – Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  • Eucharystia jako świadectwo wiary wobec współczesnego społeczeństwa – Kardynał Willem Jacobus Eijk, Utrecht
  • Posłani w pokoju Chrystusa. Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2021-2022 – Ks. dr Roman Chromy, Komisja Duszpasterstwa KEP
  • Kierunki zmian świętowania niedzieli w Polsce – Ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, ISKK Warszawa

13:00 – Przerwa na kawę
13:50 – Interludium muzyczne
14:00 – Posłani do świata w codzienności – moderator Ks. Krystian Sammler, Poznań

  • Ewangelizacja życia społeczno-politycznego i gospodarczego – Ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer, UŚ Katowice
  • Ewangelizacja poprzez kulturę i media – Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki, UKSW Warszawa
  • Ewangelizacja w nauce – czy to możliwe? – Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska

15:30 – Pytania do prelegentów
16:00 – Zakończenie Sesji

Zgłoszenia (najpóźniej do 4 września): forum2021.pl lub tel. 668 385 356. WPISOWE 20 zł.

Transmisja online: forum2021.pl