Oświadczenie Krajowej Rady KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Oświadczenie Krajowej Rady KSM

Drohiczyn, 23.02.2014 r.

Oświadczenie Krajowej Rady
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w sprawie dyskryminacji katolików w życiu publicznym

Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zebrana w dniach 21-23 lutego 2014 roku pragnie wyrazić sprzeciw wobec prób ograniczania wolności sumienia obywateli, które odbywa się poprzez coraz wyraźniejszą dyskryminację w przestrzeni publicznej i społecznej osób deklarujących bycie katolikami. Tymczasem prawo do wolności sumienia jest zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdemu obywatelowi.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako środowisko osób aktywnie angażujących się w życie społeczne i polityczne nie może zgodzić się na ograniczanie tego prawa. Dlatego zwracamy się do osób mających wpływ na kształtowanie życia publicznego w Polsce, aby otwarte przyznawanie się do wyznawanej wiary nie dyskredytowało człowieka jako osoby pełniącej funkcje publiczne.

W imieniu Krajowej Rady
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Krzysztof Kumięga
Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM