Peregrynacja relikwii Bł. Karoliny Kózkówny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Peregrynacja relikwii Bł. Karoliny Kózkówny

W związku z obchodami 25-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Poznańskiej odbędzie się peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny, patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej Archidiecezji

Nawiedzenie relikwii rozpoczęło się 4 lutego w Opalenicy. W każdym Oddziale oraz Kole relikwie błogosławionej Karoliny będą przebywały dwa tygodnie.

Forma nawiedzenia może być różna: od wspólnej adoracji w kaplicy po nawiedzenie relikwii w domu każdego KSM-owicza. Istnieje również możliwość wypożyczenia obrazu naszej Patronki.

Trasa peregrynacji została przedstawiona w tabeli, którą otrzymały kierownictwa. W razie chęci zmiany terminu prosimy Prezesa oddziału/koła o kontakt z osobą odpowiedzialną.

Osobą nadzorującą przebieg peregrynacji jest Patryk Macioszek.
patrykmacioszek2000@gmail.com.