Poznaj Zarząd Diecezjalny i DKR XI kadencji – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Poznaj Zarząd Diecezjalny i DKR XI kadencji

Wybrani przez Zjazd Diecezjalny członkowie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej dokonali podziału funkcji.

Zarząd Diecezjalny XI kadencji, fot. J. Pawlak

Biskup Diecezjalny dekretem z dnia 31.05.2017 r. nr 3128/2017 Prezesem Zarządu Diecezjalnego spośród trzech wybranych kandydatów mianował Tomasza Kasprzaka.

Pozostali członkowie objęli następujące funkcje:

  • Z-ca Prezesa – Agnieszka Superczyńska
  • Członek Delegat – Piotr Antczak
  • Skarbnik – Paulina Strzyżewska
  • Sekretarz – Aleksander Wawrzyniak
  • Z-ca Sekretarza – Filip Nienartowicz
  • Członek Zarządu – Marek Halber
Diecezjalna Komisja Rewizyjna XI kadencji

Diecezjalna Komisja Rewizyjna XI kadencji, fot. J. Pawlak

Członkowie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej objęli następujące funkcje:

  • Przewodniczący – Marek Strzelec
  • Z-ca Przewodniczącego – Anna Reksińska
  • Sekretarz – Mariusz Szymański