Poznaj Zarząd Diecezjalny X kadencji! – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Poznaj Zarząd Diecezjalny X kadencji!

Wybrani przez Zjazd Diecezjalny członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM na posiedzeniu w dniu 08.06.2015 r. w Poznaniu dokonali podziału funkcji.

fot. K. Superczyński

Biskup Diecezjalny dekretem z dnia 05.06.2015 r. nr 3001/2015 Prezesem Zarządu Diecezjalnego spośród trzech wybranych kandydatów mianował Tomasza Kasprzaka.

Pozostali członkowie objęli następujące funkcje:

  • Z-ca Prezesa – Agnieszka Superczyńska
  • Sekretarz – Aleksander Wawrzyniak
  • Z-ca Sekretarza – Angelika Wyrwich
  • Skarbnik – Filip Nienartowicz
  • Członek Zarządu – Piotr Antczak
  • Członek Delegat – Natalia Konopacka