Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Zapraszamy do udziału w Poznańskim Forum Duszpasterskim, które odbędzie się w sobotę, 27 września br. Forum poświęcone będzie drugiemu etapowi czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Podczas wrześniowego spotkania zaproszeni prelegenci przybliżą nam założenia i treści hasła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które zgłębiać będziemy od pierwszej Niedzieli Adwentu przez najbliższy rok. Doświadczeniem swojego nawrócenia podzielą się też osoby świeckie.

Poznańskie Forum Duszpasterskie

Forum rozpocznie o godz. 9.30 w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kardynała Paula Josefa Cordesa. Następnie, w Sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, wysłuchamy wystąpień zaproszonych gości.

Wpisowe od osoby wynosi 10 zł. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 18 września br. (imię nazwisko, diecezja, funkcja) elektroniczne do sekretariatu Forum na adres: diak@poznan.ak.org.pl albo blacka@go2.pl lub faxem: nr 61 852 97 66.

Zgłoszenia przyjmowane są również w biurze DIAK we wtorki w godz. 14.00 do 18.00 oraz w czwartki od 13.00 do 17.00.

Wpłaty wpisowego można dokonać w biurze DIAK lub na konto DIAK Poznań nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 Bank PEKAO S.A. II O w Poznaniu z dopiskiem Sesja lub – po wcześniejszym zgłoszeniu – bezpośrednio przed spotkaniem w recepcji.