Poznańskie "Wzrastanie" już w grudniu – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Poznańskie „Wzrastanie” już w grudniu

„Trzeba, aby młodość była wzrastaniem” – mówił św. Jan Paweł II. Począwszy od grudnia pod okiem KSM w naszej diecezji wydawana będzie poznańska wkładka do młodzieżowego miesięcznika „Wzrastanie”.

Wzrastanie Poznań

Prace nad opracowaniem koncepcji dodatku i zebraniem redakcji rozpoczęły się już w sierpniu. W październiku dla osób tworzących „Poznańskie Wzrastanie” zorganizowane zostało szkolenie, które poprowadził Krzysztof Kumięga, Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM i Dyrektor Wydawnictwa „GOTÓW!”.

Pierwsza poznańska wkładka dołączona będzie do grudniowego numeru magazynu. A w niej:

  • wprowadzające Słowo ks. Tomasza Brussy, opiekuna poznańskiego dodatku,
  • informacje o minionej IX Grze patriotycznej, odpuście bł. Karoliny i nadchodzących rekolekcjach adwentowych,
  • kilka słów na temat adwentu,
  • świadectwo jednej z organizatorek szkolenia dla wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.

Otrzymanie pisma z diecezjalnym dodatkiem można zapewnić sobie tylko poprzez zamówienie prenumeraty.

 Zainteresowanych współpracą przy tworzeniu magazynu prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Brussy (x.tomasz@poznan.ksm.org.pl).