Przekaż 1% podatku na rozwój KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Przekaż 1% podatku na rozwój KSM

…poprzez FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Celem fundacji jest edukacja oraz wszechstronny rozwój młodego człowieka m.in. rozbudzanie talentów, poczucia piękna oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Fundacja swoje cele zamirzea realizować poprzez praktyczne warsztaty, szkolenia, konferencje, obozy tematyczne, sympozja, a także dofinansowanie udziału ubogiej młodzieży w przedsięwzięciach edukacyjnych.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. W odpowiednich rubrykach wpisujemy: „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” oraz numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM POZNAŃ w pozycji Informacje Uzupełniające jak w poniższym przykładzie.

http://poznan.ksm.org.pl/ksmpoznan/upload/front/procent_mini.jpg