Przyrzeczenie 2014 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Przyrzeczenie 2014

Rekolekcje przed przyrzeczeniem odbędą się w dniach 10-12 października br. w Konarzewie. Zachęcamy kierownictwa do podjęcia stosownych kroków, aby odpowiednio zainteresować i umożliwić młodszym KSM-owiczom uczestnictwo i złożenie przyrzeczenia w Święto Patronalne KSM.

Święto Patronalne KSM

fot. K. Superczyński

Pamiętajmy, że przyszłość oddziału czy koła zależy właśnie od nich. Przypominamy również o zobowiązaniu osób będących obecnie w kierownictwach, które nie złożyły jeszcze przyrzeczenia, do przystąpienia do niego w najbliższym terminie (na podstawie Uchwały nr 02/2013 z dnia 20.02.2013 r.).

Konieczne do przystąpienia do przyrzeczenia jest spełnienie warunków określonych przez Statut (na podstawie: rozdział III §18) – mogą do niego przystąpić osoby, które najpóźniej w Uroczystość Chrystusa Króla będą miały ukończone 16 lat i odbyty półroczny staż kandydacki.

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach to 68 zł.

Rekolekcje rozpoczniemy o godz. 17:45. Zakwaterowanie możliwe od godz. 16:45.

Dojazd na rekolekcje

  • z Dworca Poznań Główny: Z przystanku Dworzec Zachodni tramwajem linii 8 do pętli Górczyn (wyjazd 16:32). Następnie autobusem linii 703 do pętli Konarzewo/Pętla (wyjazd z Górczyna o 16:50).
  • samochodem z Poznania: Ulicą Głogowską w kierunku południowym – drogą nr 5. W miejscowości Szreniawa przy drogowskazie skręcić w stronę Konarzewa.

Pobierz kartę zgłoszeniową z regulaminem (pdf)
Pobierz kartę zgłoszeniową z regulaminem (doc)
Zgłoszenia do 5 października przyjmuje i informacji udziela Tomasz Kasprzak
tomasz.kasprzak@poznan.ksm.org.pl, tel. 603 432 717