Przyrzeczenie 2015 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Przyrzeczenie 2015

W dniach 2-4 października br. w Konarzewie odbędą się rekolekcje przed przyrzeczeniem. Zachęcamy kierownictwa, aby odpowiednio zainteresować i umożliwić młodszym KSM-owiczom uczestnictwo w nich i złożenie przyrzeczenia w Święto Patronalne KSM.

fot. K. Superczyński

Rekolekcje

Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 70 zł. Zgłoszenia i wpłaty na konto KSM do 29 września br. Informacji udziela i zapisy przyjmuje Aleksander Wawrzyniak (aleksander.wawrzyniak@poznan.ksm.org.pl).

Pobierz kartę zgłoszeniową:


Przyrzeczenie

Przypominamy o zobowiązaniu osób pełniących obecnie funkcje w kierownictwach, a niebędących pełnoprawnymi członkami, do przystąpienia do przyrzeczenia w najbliższym możliwym terminie (na podstawie Uchwały nr 02/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.).

Konieczne do przystąpienia do przyrzeczenia jest spełnienie warunków określonych przez Statut (na podstawie: rozdział III §18 statutu KSM) – mogą do niego przystąpić osoby, które najpóźniej w Uroczystość Chrystusa Króla będą miały ukończone 16 lat i odbyty półroczny staż kandydacki.

Chcielibyśmy również zauważyć że przystępowanie do przyrzeczenia jest ważnym elementem kontynuowania misji szerzenia KSM jak również kształtowania następców.

Podejdźmy odpowiedzialnie do naszej wspólnoty.