Rekolekcje przed przyrzeczeniem – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Rekolekcje przed przyrzeczeniem

Rekolekcje przed przyrzeczeniem odbędą się w dniach 16-18 października
w Konarzewie. Czekamy na zgłoszenia osób, które chcą już w tym roku zostać członkami KSM!

J. Pawlak

Koszt rekolekcji to 90 zł. Zgłoszenia trwają do 10 października. 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, wysłanie skanu mailem oraz dostarczenie w formie papierowej na rekolekcje. Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty regulaminu odnoszące się do aktualne sytuacji epidemicznej. Ostatnia część karty zgłoszeniowej (ankieta) przeznaczona jest do  wypełnienia w dniu 16 października, jeśli uczestnik jest niepełnoletni należy na niej złożyć podpis rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenie na rekolekcje ważne jest wraz z terminowym dokonaniem wpłaty na konto lub po uzgodnieniu z organizatorem innej formy płatności.
Rekolekcje rozpoczną się ok. godz. 17:30 w piątek,a zakończą w niedzielę do godz. 13:00.
Szczegółowy plan wydarzenia pojawi się wkrótce.

Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje druhna Ewa Heinze (ewa.heinze@poznan.ksm.org.pl)

Święto Patronalne

Przyrzeczenie odbędzie się 22 listopada br. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w katedrze poznańskiej. Już z tego miejsca pragniemy zaprosić nie tylko przyrzekających,
ale wszystkich KSM-owiczów, w szczególności kierownictwa i księży asystentów do wspólnego celebrowania naszego Święta Patronalnego.