Rekolekcje wielkopostne 2018 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Rekolekcje wielkopostne 2018

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne pod hasłem „Więcej niż KOSTKA” odbędą się w dniach 9-11 oraz 16-18 marca w Konarzewie.

Ks. Wojciech Nowicki

Ks. Andrzej Lubowicki

Turnus I poprowadzi Asystent Generalny KSM ks. kan. dr Andrzej Lubowicki, a turnus II – redaktor naczelny Radia Emaus ks. Wojciech Nowicki.

Tematem przewodnim będzie życie św. Stanisława Kostki, świętego buntownika, patrona dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowanie są w systemie Iwentus.

Informacji o turnusie I udziela Dominika Rebelka (rore1869@gmail.com), natomiast o II turnusie – Dominika Gubańska (gubanskadominika@gmail.com).

Koszt uczestnictwa wynosi 77 zł. Za każdy spełniony punkt systemu motywacyjnego obowiązuje 1 zł zniżki (maksymalnie 10 zł).

Program

Zobacz program II turnusu →


FUNDACJA DLA MŁODZIEŻYWydarzenie jest finansowane ze środków 1% podatku zebranych w ramach FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY i środków zgromadzonych z rozprowadzania „Kalendarzy z dobrym słowem”.