Spotkanie poobozowe! – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Spotkanie poobozowe!

Zapraszamy na spotkanie integracyjne po obozie w Rogalinku. W tym roku chcemy wrócić w miejsce obozu.

Spotkamy się w niedzielę 30 października na terenie Ośrodka Rogalinek Hufca ZHP PIAST spotkanie rozpoczniemy zabawą z Laser Tagiem, a później będzie czas na integrację i wspomnienia przy ognisku
Planowany początek o godzinie 15:30 (W zależności od ilości osób i ograniczenia związane z Laser Tagiem godzina może ulec zmianie), koszt 15 zł, zgłoszenia do 21 października przez Platformę KSM.
Informacji udziela i na pytania odpowiada ks. Michał Zamelek x.michal@poznan.ksm.org.pl tel. 697-410-654.
W czasie spotkania nie jest planowana Eucharystia, należy ją zaplanować w niedzielę od rana w swoich parafiach.