Turniej bowlingu – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Turniej bowlingu

Zapraszamy na pierwszy diecezjalny turniej bowlingu!

Odbędzie się on 10.12.2022 w kręgielni Gravitacja w Posnani.

Drużyny muszą składać się z minimum 4 osób, natomiast górny limit to 6 osób, więc dopuszczone jest wystawienie więcej niż jednej drużyny przez Oddział. Do gry zapraszamy zarówno członków Oddziałów jak i Księży Asystentów. Maksymalna liczba drużyn to 14.

Koszt uczestnictwa to 15 zł, w który wliczony jest poczęstunek. 

Zapisy trwają do 30.11.2022. Zapisy przyjmuje i informacji udziela druh Adrian Felczak (adrianfelczak50@gmail.com).

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju po przyniesieniu zgody rodziców.

Karta zgłoszeniowa.

Regulamin turnieju