V Forum kierownictw – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


V Forum kierownictw

W tym roku Forum kierownictw odbędzie się 26 września w auli abp. Antoniego Baraniaka na Ostrowie Tumskim. Nasze spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 9:30 w Katedrze Poznańskiej.

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. K. Superczyński

Będziemy poruszali ważne dla działania KSM-u w naszej diecezji kwestie, zatem prosimy o zarezerwowanie sobie na to wydarzenie całego dnia. W ramach Forum odbędzie się Zjazd Diecezjalny, w czasie którego m.in. będziemy zatwierdzać diecezjalny plan roczny. Do podejmowania takich decyzji wymagane jest kworum.

Przypominamy, że udział prezesa i delegata oddziału/koła w Forum jest obowiązkowy. To także jednen z punktów systemu motywacyjnego. W przypadku niemożności przybycia prezesa, konieczne jest jego pisemne upoważnienie dla delegata. Jest ono dostępne na stronie internetowej w zakładce Kierownictwa » Wzory dokumentów.

Ponieważ Forum to wydarzenie o randze diecezjalnej, zapraszamy również naszych Zastępowych, Liderów oraz Instruktorów do wzięcia w nim udziału. Liczymy na Waszą obecność!

Koszt udziału wynosi 15 zł. Zgłoszenia i wpłaty na konto (tytuł przelewu: FK – imię i nazwisko) do 22 września br.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Piotr Antczak (piotr.antczak@poznan.ksm.org.pl).

Program Forum kierownictw

Obrady w auli im. abp. Baraniaka rozpoczniemy o godz. 10:30. Zakończenie planowane jest na godz. 18:00.

pobierz program

Propozycja planu rocznego

W czasie Forum dyskutować będziemy nad naszą pracą w roku formacyjnym 2015-2017. Poniżej projekt programu rocznego działania, który będzie poddany dyskusji i głosowaniu. Uwagi można zgłaszać bezpośrednio na Forum, w wyznaczonym na to czasie.

pobierz projekt planu rocznego