Wybory uzupełniające do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Wybory uzupełniające do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

W sobotę, 4 stycznia w Poznaniu podczas opłatka kierownictw odbędzie się Zjazd Diecezjalny z wyborami uzupełniającymi do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

fot. J. Pawlak

W związku z rezygnacją Sekretarza Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej Aleksandry Nowackiej z pełnionej funkcji, w trakcie opłatka kierownictw 4 stycznia odbędzie się Zjazd Diecezjalny z wyborami uzupełniającymi. Szczegółowe informacje o rozpoczęciu Zjazdu ukażą się wraz z informacją o opłatku kierownictw.

Wszystkie osoby pragnące służyć naszemu Stowarzyszeniu poprzez pracę w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej proszone są o przesłanie CV do 30 grudnia na adres: zarzad@poznan.ksm.org.pl. Wymagana jest również opinia Księdza Asystenta oddziału/koła kandydata. Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes oddziału/koła i jeden delegat. W przypadku gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia.