Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego

W sobotę, 9 lutego w Poznaniu odbędzie się Zjazd Diecezjalny z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Diecezjalnego.

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. J. Pawlak

W związku z rezygnacją Z-cy Sekretarza Zarządu Diecezjalnego Marka Halbera z pełnionej funkcji, podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające.

W tym samym czasie organizujemy w biurze KSM II część Szkoły Zastępowego – plany obu wydarzeń dopasujemy tak, aby przyszli Zastępowi również mogli wziąć udział w Zjeździe.

Program Zjazdu

  • godz. 9:00 – Msza św. w Katedrze Poznańskiej
  • tuż po niej, ok. 9:45 – Zjazd Diecezjalny w auli im. abpa A. Baraniaka
  • po Zjeździe mały poczęstunek na auli

Całość zakończymy przed godz. 11:30.

Informacje dla kandydatów

Wszystkie osoby pragnące służyć naszemu Stowarzyszeniu we władzach diecezjalnych prosimy o przesyłanie CV do 5 lutego na adres: zarzad@poznan.ksm.org.pl. Wymagana jest również opinia Księdza Asystenta oddziału/koła kandydata.

Informacje dla wszystkich kierownictw

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają prezes oddziału/koła i jeden delegat.

W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny,nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia. Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania.

Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu motywacyjnego.