Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego

Podczas tegorocznego Forum Kierownictw odbędzie się Zjazd Diecezjalny z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Diecezjalnego.

fot. J. Pawlak

W związku z rezygnacją Członka Delegata na Krajową Radę Dominiki Gubańskiej z pełnionej funkcji, drugiego dnia Forum Kierownictw (18-19 września) odbędzie się Zjazd Diecezjalny z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Diecezjalnego.

Wszystkie osoby pragnące służyć naszemu Stowarzyszeniu poprzez pracę w Zarządzie Diecezjalnym proszone są o przesłanie CV do 12 września na adres: zarzad@poznan.ksm.org.pl. Wymagana jest również opinia Księdza Asystenta oddziału/koła kandydata. Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes oddziału/koła i jeden delegat. W przypadku gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia.