Zjazd Diecezjalny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny

Już za niecały miesiąc Zjazd Diecezjalny i koniec XI kadencji Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Na podsumowującym i wyborczym Zjeździe spotykamy się w sobotę, 25 maja.

Zjazd Diecezjalny, 09.02.2019, fot. J. Pawlak

Zjazd Diecezjalny, 09.02.2019, fot. J. Pawlak

Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10:00 w Centrum Duszpasterskim im. Św. Jana Pawła II (przy par. pw. św. Rocha w Poznaniu). W czasie Zjazdu nominację do pełnienia posługi otrzymają uczestnicy tegorocznej Szkoły Zastępowego.

Informacje dla kandydujących

Wszystkich, którzy myślą o pełnieniu posługi w diecezji i chcą wpływać na kształt naszego Stowarzyszenia, zachęcamy do kontaktu. Potrzeba nam łącznie 10 członków, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za naszą wspólnotę. Prosimy o rozważenie kandydatury swojej i osób ze swojego oddziału/koła. Można ją zgłosić na maila (zarzad@poznan.ksm.org.pl) do 19 maja. Prosimy załączyć swoje CV, które zawierać będzie informacje o sobie oraz dotychczasowej działalności w KSM-ie. Wymagana jest też opinia Księdza Asystenta. Obydwa dokumenty należy przesłać mailowo wcześniej w w/w terminie.

Decydując się na służbę we władzach diecezjalnych pamiętajmy o swoich oddziałach i nadal aktywnie włączajmy się w ich funkcjonowanie. KSM będzie silny, jeśli najpierw zadbamy o formację i zaangażowanie w życie oddziału, a dopiero w kolejnych krokach o działanie na wyższych szczeblach struktury. Istotne jest również, aby kandydaci do władz diecezjalnych byli pełnoletni. W przeciwnym razie możliwość podejmowania wszelkich decyzji i odpowiedzialność za Stowarzyszenie spoczywa wyłącznie na Asystencie Diecezjalnym. Wątpliwości co do tego, jak wygląda nasza praca, chętnie rozwieją członkowie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Zachęcamy też do lektury artykułów, które na temat służby w Zarządzie Diecezjalnym napisali byli członkowie diecezjalnych władz – www.servitus.ksm.org.pl/miec-odwage-sluzyc.

Informacje dla członków kierownictw

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat. W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia. Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania. Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu
motywacyjnego.

Wszystkie tematy, które Waszym zdaniem powinny być poruszone podczas Zjazdu należy przesyłać do 19 maja do druha Aleksandra Wawrzyniaka (aleksander.wawrzyniak@poznan.ksm.org.pl).