Zjazd Diecezjalny już 27 maja – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny już 27 maja

W sobotę, 27 maja odbędzie się Zjazd Diecezjalny, na którym wybierzemy nowy skład Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

Rozpoczniemy Mszą św. w Katedrze Poznańskiej o godz. 9:30, a następnie udamy się na obrady do auli im. A. Baraniaka. Podczas Zjazdu nominację do pełnienia posługi otrzymają uczestnicy tegorocznej Szkoły Zastępowego i Lidera.

Wybory do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

Wszystkich, którzy myślą o pełnieniu posługi w diecezji i chcą wpływać na kształt naszego Stowarzyszenia, zachęcamy do kontaktu. Potrzeba nam łącznie 10 członków, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za naszą wspólnotę. Potrzeba nam 10 członków, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za naszą wspólnotę. Prosimy więc o rozważenie kandydatury swojej i osób ze swojego oddziału/koła. Można ją zgłosić na maila (zarzad@poznan.ksm.org.pl) do 21 maja. Do maila prosimy załączyć swoje CV, które zawierać będzie informacje o sobie oraz dotychczasowej działalności w KSM-ie. Niezbędna jest też zgoda podpisana przez księdza asystenta.

Więcej informacji w poniższym wpisie:

Dotychczas zgłoszeni kandydaci

Prosimy o zapoznanie się z CV przesłanymi do kierownictw mailowo.

Kandydaci na Prezesa Zarządu Diecezjalnego:

  1. Antczak Piotr
  2. Halber Marek
  3. Kasprzak Tomasz
  4. Nienartowicz Filip
  5. Superczyńska Agnieszka

Kandydaci do Zarządu Diecezjalnego:

  1. Strzelec Marek
  2. Strzyżewska Paulina
  3. Wawrzyniak Aleksander

Kandydaci do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:

Obecność obowiązkowa

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat.

W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia.

Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania.

Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu motywacyjnego.

Więcej informacji

Informacji udziela Aleksander Wawrzyniak (aleksander.wawrzyniak@poznan.ksm.org.pl).