Zjazd Diecezjalny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny


Zjazd Diecezjalny odbędzie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 9:00 na platformie Zoom.

fot. J. Pawlak

Udział w Zjeździe Diecezjalnym

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat. Gorąco zachęcamy również księży Asystentów oddziałów do wzięcia udziału. W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia (którego skan lub zdjęcie należy przysłać w mailu zgłoszeniowym). Osoby nieupoważnione nie otrzymają możliwości głosowania. Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu motywacyjnego.

Zapraszamy Kierownictwa, Zastępowych, Liderów i Instruktorów do udziału!

W mailu zgłoszeniowym prosimy podać adresy email zgłaszanych uczestników na które zostanie wysłany link do spotkania, oraz w przypadku zgłaszania więcej niż dwóch osób zaznaczyć kto będzie w roli delegata.

Zgłoszenia do 17 czerwca przyjmuje i udziela informacji druh Tymoteusz Nowacki: tymoteusz.nowacki@poznan.ksm.org.pl