Zjazd Diecezjalny i czas wyborów w KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny i czas wyborów w KSM

Już 23 maja br. odbędzie się Zjazd Diecezjalny, podczas którego wybrany zostanie nowy Zarząd Diecezjalny oraz Diecezjalna Komisja Rewizyjna.

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. K. Superczyński

Zjazd rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 9:30 w poznańskiej Katedrze. Po Mszy udamy się do auli im. Abp. A. Baraniaka na dalszą część Zjazdu. Przypominamy, że obecność prezesów i delegatów oddziałów/kół na Zjeździe Diecezjalnym jest jednym z obowiązków wynikających ze statutu KSM.

Przypominamy również, że w przypadku braku obecności prezesa oddziału/koła, delegacja musi posiadać pismo upoważniające daną osobę do zastępowania prezesa w czasie wyborów oraz pismo upoważniające członka do bycia delegatem oddziału/koła (do pobrania w zakładce Kierownictwa > Wzory dokumentów).

Podczas tego dnia wybrany zostanie nowy Zarząd Diecezjalny, który przez następne dwa lata będzie wpływał na kształt naszego Stowarzyszenia w diecezji. Wybrana zostanie również Diecezjalna Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrolowanie realizacji Statutu KSM. Potrzeba zatem dziesięciu członków, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za naszą wspólnotę.

Prosimy o rozważenie kandydatury swojej i osób ze swojego oddziału/koła. Termin zgłoszeń minął 17 maja. Wszystkich, którzy potrzebowali więcej czasu na podjęcie decyzji, prosimy o pilny kontakt na adres: zarzad@poznan.ksm.org.pl. Do maila prosimy załączyć swoje CV, które zawierać będzie informacje o sobie oraz dotychczasowej działalności w KSM. Wszystkie osoby kandydujące do Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej muszą również posiadać zgodę podpisaną przez księdza asystenta. Niech nie zabraknie w naszej diecezji ludzi odpowiedzialnych!


Dotychczas zgłoszone kandydatury (w kolejności alfabetycznej). CV kandydatów zostały rozesłane do kierownictw oddziałów i kół.

Kandydaci na Prezesa Zarządu Diecezjalnego:

  1. Antczak Piotr
  2. Kasprzak Tomasz
  3. Konopacka Natalia
  4. Superczyńska Agnieszka
  5. Szymański Mariusz

Kandydaci do Zarządu Diecezjalnego:

  1. Halber Marek Jerzy
  2. Nienartowicz Filip
  3. Wawrzyniak Aleksander

Kandydaci do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej: