Zjazd Diecezjalny i wybory uzupełniające – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny i wybory uzupełniające

W sobotę, 21 maja odbędzie się Zjazd Diecezjalny KSM naszej archidiecezji. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 8:30 w Katedrze Poznańskiej.

Następnie udamy się na obrady do auli im. abp. A. Baraniaka. Podczas Zjazdu nominację do pełnienia posługi otrzymają uczestnicy tegorocznej Szkoły Zastępowego i Lidera.

Forum kierownictw KSM

fot. A. Wyrwich

Wybory uzupełniające

W związku z rezygnacją Zastępcy Sekretarza Angeliki Wyrwich oraz Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej Szymona Bezlera, podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające. Wszystkie osoby pragnące służyć naszemu Stowarzyszeniu we władzach diecezjalnych prosimy o przesyłanie CV do 15 maja na adres: zarzad@poznan.ksm.org.pl. Wymagana jest również opinia Księdza Asystenta Oddziału/Koła kandydata.

Udział w Zjeździe Diecezjalnym

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat. W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia. Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania. Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu motywacyjnego.

Weź udział!

Zapraszamy Kierownictwa, Zastępowych, Liderów i Instruktorów do udziału! Zgłoszenia do 15 maja przyjmuje Piotr Antczak: piotr.antczak@poznan.ksm.org.pl.

Pobierz upoważnienie dla Prezesa