Zjazd Diecezjalny i wybory uzupełniające – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny i wybory uzupełniające

W sobotę, 19 maja odbędzie się Zjazd Diecezjalny KSM naszej archidiecezji. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10:00 na poznańskiej Starołęce. Po południu Msza św. i jubileusz XX-lecia Oddziału KSM nr 24.

Podczas Zjazdu nominację do pełnienia posługi otrzymają uczestnicy tegorocznej Szkoły Zastępowego i Lidera.

Zjazd Diecezjalny KSM

fot. J. Pawlak

Wybory uzupełniające

W związku z rezygnacją Zastępcy Prezesa Zarządu Agnieszki Wiśniewskiej i Członka Zarządu Pauliny Strzyżewskiej oraz Z-cy Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej Anny Reksińskiej z pełnionych funkcji, podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające. Wszystkie osoby pragnące służyć naszemu Stowarzyszeniu we władzach diecezjalnych prosimy o przesyłanie CV do 13 maja na adres: zarzad@poznan.ksm.org.pl. Wymagana jest również opinia Księdza Asystenta Oddziału/Koła kandydata.

Zgłoszone kandydatury do Zarządu Diecezjalnego:

  • Idziak Dominika (Oddział KSM na poznańskiej Starołęce)
  • Lew Karolina (Oddział KSM w Rawiczu)

Zgłoszone kandydatury do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:

Udział w Zjeździe Diecezjalnym

Prosimy kierownictwa o pojawienie się w możliwie największym składzie. Przypominamy, że obowiązek statutowy udziału w Zjeździe mają Prezes Oddziału/Koła i jeden delegat. W przypadku, gdy Prezes, z ważnej przyczyny, nie będzie mógł dotrzeć na Zjazd, proszony jest o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia. Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania. Udział w Zjeździe Diecezjalnym jest także jednym z punktów systemu motywacyjnego.

Weź udział!

Zapraszamy Kierownictwa, Zastępowych, Liderów i Instruktorów do udziału!

Informacji udziela Marek Halber (marek.halber@poznan.ksm.org.pl).