Zjazd Diecezjalny i wybory uzupełniające do ZD – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zjazd Diecezjalny i wybory uzupełniające do ZD

W sobotę, 24 maja br. odbędzie się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Rozpoczniemy o godz. 10:00 wspólną Mszą Świętą w kaplicy w katedrze poznańskiej, a następnie udamy się na obrady do auli im. abp. A. Baraniaka (Kuria Metropolitalna) na obrady.

W trakcie Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego z powodu rezygnacji Członka Zarządu Diecezjalnego Mariusza Szymańskiego oraz Członka Delegata do Rady Krajowej Alicji Szulty.

Zgłoszeni kandydaci:

 • Agnieszka Superczyńska
 • Marek Jerzy Halber

CV powyższych kandydatów zostało wysłane do kierownictw. Istnieje również możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na Zjeździe Diecezjalnym. Zachęcamy wszystkich rozeznających powołanie do pełnienia posługi na szczeblu diecezjalnym. Jeśli nie zostanie dostarczona pisemna zgoda księdza asystenta oddziału/koła kandydata, Zarząd Diecezjalny skontaktuje się z nim telefonicznie z prośbą o wydanie opinii o kandydacie. Tylko po uzyskaniu takiej zgody, osoba będzie mogła przystąpić do kandydowania.

Zapraszamy delegacje w jak najliczniejszym składzie. W programie przewidziano również spotkanie kierownictw. Przypominamy, że obowiązek uczestnictwa w Zjeździe Diecezjalnym ma prezes oraz delegat oddziału/koła. Gdyby powyższe osoby z ważnej przyczyny nie mogły dotrzeć na Zjazd, proszone są o wydelegowanie innej osoby i wystawienie jej imiennego upoważnienia. Osoby nieupoważnione nie otrzymają kart do głosowania. W przypadku osób, które pełnią obowiązki danej funkcji (np. p.o. prezesa), konieczna jest pisemna zgoda księdza asystenta oddziału, który wówczas podejmuje czynności prawne w imieniu oddziału. Wzory upoważnień i zgód znajdują się poniżej.

Program Zjazdu Diecezjalnego:

 • Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu KSM.
 • Powitanie uczestników Zjazdu. Przedstawienie dostarczonych CV.
 • Spotkanie kierownictw.
 • Wolne wnioski.
 • Podziękowania Zarządu Diecezjalnego.
 • #selfie z Członkiem i Członkiem Delegatem.
 • Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Diecezjalnego.
 • Sprawozdanie finansowe.
 • Sprawozdanie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.
 • Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu.
 • Wybór Komisji skrutacyjnej.
 • Przerwa.
 • Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego
  • Prezentacja kandydatów
  • Głosowanie
  • Ogłoszenie wyników
 • Modlitwa.
 • Wyprowadzenie sztandaru.
Wszelkie tematy, informacje, zagadnienia, które Waszym zdaniem powinny zostać poruszone na Zjeździe Diecezjalnym prosimy przesyłać do Alicji Szulty
alicja.szulta@poznan.ksm.org.pl
Upoważnienie na Zjazd do zastąpienia prezesa w przypadku jego nieobecności
doc
Upoważnienie na Zjazd dla Delegata w przypadku nieobecności prezesa
doc
Zgoda księdza asystenta w przypadku, gdy kierownictwo jest pełniące obowiązki(p.o.)
doc
W razie pytań co do wymaganych dokumentów na Zjazd, informacji udziela Tomek Kasprzak
tomasz.kasprzak@poznan.ksm.org.pl