Zmiany Księży Asystentów – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zmiany Księży Asystentów

Początek nowego roku szkolnego i formacyjnego to często również zmiany księży pracujących w parafiach, będących asystentami naszych oddziałów i kół.

Bardzo prosimy, aby kierownictwa  oddziałów  i  kół,  w  których  nastąpiła  zmiana  Księdza  Asystenta, poinformowały   o  tym  fakcie  Sekretarza Zarządu, druhnę Annę Zielińską – anna.zielinska@poznan.ksm.org.pl .

Pismo o zmianie księdza asystenta – tutaj