Wzory dokumentów – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

KSM Poznań

Wzory dokumentów

Dokumenty dla składających przyrzeczenie

  • Deklaracja członkowska (pdf)
  • Wniosek o przyjęcie do KSM (pdf)
  • Ewidencja członków (pdf)

Wzory protokołów

  • Protokół z zebrania założycielskiego oddziału (docx)
  • Protokół z wyborów nowego Kierownictwa (docx)
  • Protokół z wyborów uzupełniających (docx)

Inne dokumenty

  • Zmiana Księdza Asystenta (doc)
  • Sprawozdanie roczne (doc) – do 31.01. w wersji papierowej lub elektronicznej na aleksander.wawrzyniak@poznan.ksm.org.pl (wersję papierową z podpisami można dostarczyć później pod warunkiem wysłania w terminie wersji elektronicznej)
  • Upoważnienie na Zjazd (docx)