Wzory dokumentów – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Wzory dokumentów

Dokumenty dla składających przyrzeczenie

Dostarczane do Zarządu Diecezjalnego przed złożeniem przyrzeczenia:

  • Deklaracja członkowska (pdf)
  • Ewidencja członków (pdf)
  • Wniosek o przyjęcie do KSM (pdf)

Wzory protokołów

  • Protokół z zebrania założycielskiego oddziału (docx)
  • Protokół z wyborów nowego Kierownictwa (docx)
  • Protokół z wyborów uzupełniających (docx)

Inne dokumenty

  • Zmiana Księdza Asystenta (docx)
  • Plan roczny (docx) – nowy wzór obowiązujący od roku formacyjnego 2018/2019 – do 15.10 w wersji papierowej lub elektronicznej do Sekretarzy (wersję papierową z podpisami można dostarczyć później pod warunkiem wysłania w terminie wersji elektronicznej)
  • Sprawozdanie roczne (docx) – do 31.01. w wersji papierowej lub elektronicznej do Sekretarzy (wersję papierową z podpisami można dostarczyć później pod warunkiem wysłania w terminie wersji elektronicznej)
  • Upoważnienie na Zjazd (pdf)