Diecezjalna Komisja Rewizyjna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Diecezjalna Komisja Rewizyjna

Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

Statut §37
Patryk Macioszek
Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Kowalski
Zastępca Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej
Lidia Fogt
Sekretarz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej
Kontakt z Diecezjalną Komisją Rewizyjną:
dkr@poznan.ksm.org.pl