Diecezjalna Komisja Rewizyjna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

KSM Poznań

Diecezjalna Komisja Rewizyjna

Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

Statut §37
Marek Strzelec
Marek Strzelec
Przewodniczący

Natalia Puchowska
Z-ca Przewodniczącego
Szymon Bezler
Rafał Halber
Sekretarz

Kontakt: dkr@poznan.ksm.org.pl

do 21.05.2016:
Szymon Bezler
Szymon Bezler
Przewodniczący