Diecezjalna Komisja Rewizyjna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

KSM Poznań

Diecezjalna Komisja Rewizyjna

Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

Statut §37
Marek Strzelec

Marek Strzelec
Przewodniczący

Anna Reksińska
Z-ca Przewodniczącego
Mariusz Szymański

Mariusz Szymański
Sekretarz

Kontakt: dkr@poznan.ksm.org.pl