Diecezjalna Komisja Rewizyjna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Diecezjalna Komisja Rewizyjna

Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

Statut §37
Mariusz Szymański

Mariusz Szymański
Przewodniczący

Agata Wytrzyszczak
Z-ca Przewodniczącego
Ewa Heinze

Ewa Heinze
Sekretarz

Kontakt: dkr@poznan.ksm.org.pl

do 19.05.2018

  • Przewodniczący
    Marek Strzelec
  • Zastępca Przewodniczącego
    Anna Reksińska
  • Sekretarz
    Mariusz Szymański