Sekcje diecezjalne – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

KSM Poznań

Sekcje diecezjalne

Diecezjalna Sekcja Apostolska

 • Cel działania: szerzenie wartości chrześcijańskich wśród młodzieży i zachęcanie ich do wstąpienia do KSM-u; rozwój członków Sekcji na płaszczyźnie apostolstwa i umiejętności miękkich.
 • Cele na rok 2015/2016: nowy kierownik Sekcji; założenie przynajmniej 4 Oddziałów/Kół, pozyskanie przynajmniej 4 nowych członków.
 • Kontakt: Filip Nienartowicz, filip.nienartowicz@poznan.ksm.org.pl
Sekcje KSM

„Desant” w Rawiczu

Diecezjalna Sekcja Formacyjna

 • Cel działania: zapewnienie odpowiedniego poziomu formacji członków KSM-u, tworzenie materiałów formacyjnych.
 • Cele na rok 2015/2016: przygotowanie konspektów na rekolekcje adwentowe, wielkopostne i formacji na obóz wakacyjny; formacja członków Sekcji na comiesięcznych spotkaniach.
 • Spotkania w II środę miesiąca w biurze KSM, możliwość pracy zdalnej.
 • Kontakt: Stefania Superczyńska, formacja@poznan.ksm.org.pl

Diecezjalna Sekcja Projektowo-Finansowa

 • Cel działania: pozyskiwanie środków na KSM-owe inicjatywy, utrzymywanie relacji ze sponsorami oraz pisanie i koordynacja projektów.
 • Cele na rok 2015/2016: utworzenie i uporządkowanie listy kontaktów do sponsorów oraz listy zapotrzebowania Stowarzyszenia; przygotowanie i dystrybucja newslettera; promocja „Związanych z KSM”; włączenie się w poszukiwanie firm, które przekażą 1% na rzecz KSM POZNAŃ; pomoc w organizacji Wakacji z Wartościami 2016; poszukiwanie, pisanie oraz koordynacja projektów, w ramach których odbywać się będą akcje Stowarzyszenia.
 • Kontakt: Michał Nienartowicz, michal.nienartowicz@poznan.ksm.org.pl

Diecezjalna Sekcja Sportowa

 • Cel działania: realizowanie VIII zasady KSM: „Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny”, krzewienie zdrowego trybu życia i ducha sportowej rywalizacji wśród KSM-owiczów.
 • Kontakt: Rafał Halber, rhalber@wp.pl

Magazyn Servitus – www.servitus.ksm.org.pl

 • Internetowy magazyn wydawany przez KSM-owiczów – wywiady, reportaże, zapowiedzi wydarzeń, relacje, świadectwa, komentarze do Słowa Bożego, wskazówki, aktualne tematy, materiały pro-life, stałe rubryki.
 • Redaktor naczelna: Weronika Jakubowska, servitus@poznan.ksm.org.pl
Poznańskie Wzrastanie

Poznańskie Wzrastanie – www.poznan.ksm.org.pl/wzrastanie

 • Diecezjalna wkładka miesięcznika dla młodzieży, tworzona przez KSM-owiczów. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje! Dla chętnych szkolenia, praca nad warsztatem dziennikarskim, możliwość publikowania tekstów w drukowanym piśmie.
 • Kontakt: Tomasz Kasprzak, poznanskie@wzrastanie.pl

Róże Różańcowe