Struktura – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Struktura

Kraj

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Krajowa Rada KSM (prezesi i księża asystenci)
 • Statut
 • Zebranie Krajowej Rady
 • Prezydium pięcioosobowe
 • Przewodniczący
 • 2 zastępców
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Generalny ks. asystent
 • Komisja rewizyjna (trzyosobowa)
 • Przewodniczący
 • Zastępca
 • Członek
 • Diecezja

Diecezjalne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 • Statut
 • Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia (prezesi, księża asystenci, delegaci)
 • Zarząd (siedmioosobowy)
 • Prezes i jego zastępca
 • Sekretarz i jego zastępca
 • Skarbnik
 • Dwóch członków
 • Diecezjalny ks. Asystent
 • Diecezjalna Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący
 • Dwóch członków
 • Dekanat

Okręg

 • Rada okręgu (prezesi, księżą asystenci)
 • Prezydium trzyosobowe
 • ks. Asystent okręgu
 • Parafia

Oddziały parafialne i równorzędne koła środowiskowe

 • statut, dla oddziału, statut i regulamin – dla koła środowiskowego
 • Walne Zebranie (obowiązuje wszystkich członków)
 • Kierownictwo (trzy- lub pięcioosobowe)
 • Prezes i jego zastępca
 • Sekretarz i jego zastępca
 • Skarbnik
 • ks. Asystent
 • Komisja Rewizyjna (trzyosobowa)
 • Przewodniczący
 • Dwóch członków
 • Sąd koleżeński (trzyosobowy)
 • Organizacja wewnątrz oddziału (koła)
 • Zastępy (optymalnie 5+1)
 • Sekcje (kilka osób wg zainteresowań)