Liderzy i Instruktorzy – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Liderzy i Instruktorzy

Lider Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest osobą, która po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Zarząd Diecezjalny, posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrzorganizacyjnych oraz może pełnić funkcję koordynatora akcji na poziomie diecezjalnym.

Instruktor KSM

Instruktorzy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 2015 (z Archidiecezji Poznańskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Legnickiej)

Liderzy współpracują z Zarządem Diecezjalnym w ramach liderozespołów, wspierając członków Zarządu w realizowanych przez nich zadaniach.

Instruktorem jest członek zwyczajny lub senior, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Prezydium Krajowej Rady, posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrzorganizacyjnych.

 Liderzy KSM Archidiecezji Poznańskiej:

 • Ampuła-Woźniak Natalia
 • Antczak Piotr
 • Banaszak Marta
 • Cebernik Zuzanna
 • Derbis Marcin
 • Grzelachowska Wiktoria
 • Halber Marek
 • Kaczmarek Natalia – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Kasprzak Marzena
 • Kasprzak Tomasz – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Kiliańczyk Piotr – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Konopacka Natalia
 • Koprowska Aleksandra
 • Kotkowski Jerzy
 • Krajewska Elżbieta
 • Krawczyk Krzysztof
 • Nienartowicz Łukasz – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Nienartowicz Maria – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Matyasik Karolina
 • Mruczkiewicz Alicja – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Matusiak Przemysław
 • Musiela Mateusz
 • Nienartowicz Filip
 • Nienartowicz Martyna
 • Nienartowicz Michał – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Piątek Jędrzej – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Puchowska Natalia
 • Siudzińska Joanna
 • Superczyńska Agnieszka – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Superczyńska Stefania
 • Superczyński Konstanty
 • Szulta Magda – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Szymański Mariusz – dodatkowo Instruktor Ogólnopolski KSM
 • Wawrzyniak Aleksander
 • Wolak Agnieszka
 • Zając Natalia
 • Zwolińska Marta