Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego

Misją XI kadencji Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej jest budowanie wspólnoty, formowanie członków i wychowywanie następców zarówno na płaszczyźnie religijnej, jak i społeczno-kulturalno-patriotycznej.

Sztandary na Mszy, fot. Marta Rukszto

Sztandary na Mszy XX-lecia, fot. Marta Rukszto

Wizja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

WSPÓLNOTA

Oddziały i koła prężnie działają w całej diecezji oraz utrzymują między sobą dobry kontakt, w tym również z Zarządem Diecezjalnym. Dzięki temu zawsze sobie pomagają, współpracują ze sobą oraz się integrują. Biorą też czynny udział w powstawaniu nowych oddziałów i kół w naszej diecezji.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNO-PATRIOTYCZNA

Dzięki konsekwencji w działaniu i dobrym relacjom z partnerami, mediami oraz sponsorami, głos Stowarzyszenia jest ważny w przestrzeni publicznej. Członkowie oddziałów i kół chętnie biorą udział w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, społecznych oraz patriotycznych, często sami wychodząc z inicjatywą. W parafiach oraz przy uczelniach organizują akcje patriotyczne kształtujące świadomość historyczną i tożsamościową wśród lokalnej społeczności. Dbałość o KSM-owego ducha i duma z przynależności do Stowarzyszenia objawiają się poprzez obecność pocztu sztandarowego w czasie ważnych wydarzeń.

NASTĘPCY

Współpracując z Liderami i Instruktorami członkowie Zarządu Diecezjalnego przygotowują młodszych druhów do przejęcia obowiązków i odpowiedzialności w diecezji. KSM-owicze rozwijają się na profesjonalnie przygotowanych szkoleniach, które przekazują im życiową wiedzę i umiejętności. Zdobyte doświadczenie jest przez nich wykorzystywane i poszerzane. Młodsi Liderzy naturalnie przejmują od starszych zadania, do których zostali przez nich wcześniej odpowiednio przygotowani.

Dzień KSM-owicza

fot. M. Nienartowicz

Cele Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Poznańskiej na lata 2017-2019

WSPÓLNOTA

 • Założenie min. 4 nowych oddziałów/kół
 • Odwiedzenie każdego oddziału i koła co najmniej 2 razy w roku
 • „Prezes wie wszystko”
 • Wspieranie i doprowadzenie do skutku min. 5 oddolnych inicjatyw w ciągu roku

FORMACJA

 • Zmotywowanie do uczestniczenia w rekolekcjach i obozie formacyjnym co najmniej jednego przedstawiciela każdego oddziału/koła w ciągu roku
 • Uczestniczenie min. 50 KSM-owiczów w każdym obozie formacyjnym
 • Doprowadzenie do działania min. 6 Oddziałowych Sekcji Formacyjnych
 • Utworzenie Diecezjalnej Sekcji Dziennikarskiej

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNO-PATRIOTYCZNA

 • Zorganizowanie raz w miesiącu wyjścia kulturalnego
 • Doprowadzenie do skutku zaplanowanych turniejów sportowych
 • Uczestniczenie min. 8 drużyn w każdym turnieju sportowym
 • Wydelegowanie pocztu sztandarowego na każde zaplanowane wydarzenie/uroczystość
 • Pełnienie służby w poczcie sztandarowym przez przedstawiciela z każdego oddziału/koła w ciągu roku
 • Publikowanie przez członków Zarządu Diecezjalnego przynajmniej trzech artykułów na łamach Servitusa na miesiąc
 • Zorganizowanie przez każdy oddział/koło wydarzenia patriotycznego w parafii/przy uczelni raz w roku

NASTĘPCY

 • Wychowanie następcy Diecezjalnej Sekcji Formacyjnej i Diecezjalnej Sekcji Projektowo-Finansowej
 • Wyszkolenie 10 Zastępowych i 7 Liderów
 • Branie czynnego udziału przez każdego Lidera w zorganizowaniu przynajmniej jednej akcji w ciągu roku
 • Przeprowadzenie jednej akcji przez każdego szkolącego się Lidera