Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego

Misją XII kadencji Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej jest formowanie członków Stowarzyszenia w sferze religijnej i społeczno-kulturalnej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz budowanie w nich poczucia tożsamości, jedności i odpowiedzialności.

Sztandary na Mszy, fot. Marta Rukszto

Wizja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej są odpowiedzialnymi i dojrzałymi katolikami, angażującymi się w życie parafii, diecezji oraz Stowarzyszenia w Polsce.

Są patriotami, którzy wykazują dużą aktywność społeczno-kulturalną. Dbają o jedność wspólnoty, swoją tożsamość i świadomość przynależności do Stowarzyszenia.

Dzień KSM-owicza

Cele Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Poznańskiej na lata 2019-2021

 • Co najmniej jeden członek Zarządu Diecezjalnego będzie obecny na każdym wydarzeniu diecezjalnym
 • Prezes Zarządu Diecezjalnego odwiedzi każdy oddział/koło przynajmniej raz w trakcje swojej kadencji
 • Nie doprowadzić do zawieszenia żadnego z obecnie działających oddziałów
 • Zachęcić oddziały/koła do zorganizowania w ciągu roku przynajmniej dwóch wydarzeń kulturalnych lub patriotycznych, w których będą mogli uczestniczyć członkowie innych oddziałów
 • Co najmniej raz w miesiącu ustosunkować się do nadesłanych wolnych wniosków
 • Wyszkolić przynajmniej 10 zastępowych i 6 liderów
 • Obecność przynajmniej 45 KSM-owiczów na obozie formacyjnym
 • Obecność pocztu sztandarowego na wszystkich zaplanowanych wydarzeniach diecezjalnych
 • Każdy członek Zarządu Diecezjalnego stanie w poczcie sztandarowym przynajmniej raz w ciągu roku
 • Doprowadzić do uzupełniania legitymacji przez członków Stowarzyszenia
 • Znaleźć i wyszkolić następców na kierowników sekcji
 • Każdy członek Zarządu Diecezjalnego przynajmniej raz w ciągu roku odwiedzi każdy oddział/koło w okręgu, którym się opiekuje
 • Zorganizować przynajmniej dwa spotkania każdego okręgu w ciągu roku
 • Każdy z członków Zarządu Diecezjalnego napisze przynajmniej jeden artykuł na Servitusa w ciągu roku