Róże Różańcowe – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

KSM Poznań

Róże Różańcowe

Róże Różańcowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej to grupa osób modlących się codziennie na różańcu w intencjach papieskich Apostolstwa Modlitwy oraz intencjach polecanych przez KSM-owiczów.

Członkowie Róż naszej diecezji łączą się także w modlitwie z członkami Żywego Różańca Błogosławionej Karoliny.

Obecnie w naszej archidiecezji działają cztery Róże. Zapraszamy do wspólnej modlitwy także nowe osoby – w czwartej Róży jeszcze sporo miejsc wolnych!

KSM-owiczów, którzy chcieliby włączyć się do wspólnej modlitwy, prosimy o kontakt z Dominiką Gubańską.

Dołącz do Róż Różańcowych

Za pośrednictwem skrzynki intencji można przesyłać intencje dla Róż.

+ Dodaj swoją intencję


Intencje – czerwiec 2017

Intencje papieskie

Intencja ogólna:

Intencja ewangelizacyjna:

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Róże Różańcowe KSM

Intencje KSMowe – modlimy się:

 • o Boże prowadzenie dla nowo wybranych członków Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej
 • za darczyńców Stowarzyszenia – aby Pan Bóg im zawsze błogosławił
 • o potrzebne łaski dla Zarządu Diecezjalnego i ks. Asystenta oraz dla członków Prezydium Krajowej Rady i Asystenta Generalnego
 • za naszych biskupów w szczególności: ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz ks. Biskupa Grzegorza Balcerka o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
 • za Diecezjalną Sekcję Apostolską – o nowych członków, zaangażowanie dla obecnych i by przyczyniła się do rozwoju KSM
 • za Diecezjalną Sekcję Formacyjną – o nowych członków, zaangażowanie i siły do działania dla obecnych
 • za Diecezjalną Projektowo-Finansową – o nowych członków, zaangażowanie i siły do działania dla obecnych
 • za Diecezjalną Sekcję Sportową – by przyczyniła się do rozwoju KSM
 • za grupę dziennikarska tworzącą magazyn Servitus i Poznańskie Wzrastanie – o nieustanny rozwój oraz by nie zabrakło osób, które chcą w niej działać
 • za Róże Różańcowe KSM naszej diecezji – o nowych członków i wytrwanie w modlitwie oraz opiekę Matki Bożej dla obecnych
 • w intencjach modlitewnych Żywego Różańca Błogosławionej Karoliny

Intencje nadsyłane – modlimy się:

 • za komitet Rybojedzko 2017, by osobom w nim działającym udało się zorganizować owocny obóz
 • o znalezienie przez Martynę tego, z którym wstąpi w związek małżeński  w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego
 • o łaskę zdrowia dla Krystyny, Anny i Zuzanny
 • o nawrócenie dla Tomasza
 • o uzdrowienie i odrodzenie małżeństwa Elżbiety
 • o natchnienie serca dla męża pragnieniem powrotu do Boga i miłością do rodziny, dar wiary i ufności Bogu, wyciszenie i pokój ducha, uzdrowienie wewnętrzne dla niego i uwolnienie od zła oraz myśli o rozwodzie
 • o łaskę uzdrowienia z nowotworu
 • w podziękowaniu za dotychczasową modlitwę i jej owoce
 • o przemianę serc i przyjęcie Boga Żywego i życia sakramentalnego w rodzinie Bagrowskich
 • za dusze czyśćcowe i świętej pamięci Andrzeja
 • o dobre przeżycie spotkania na Lednicy dla młodzieży ze wszystkich parafii naszej archidiecezji
 • o pokój serca, o łaskę pracy zgodnej z powołaniem dla Moniki
 • o łaskę nawrócenia dla osób, które okradają innych
 • o przymnożenie wiary, nadziei i miłości, czystość myśli, serca i oczu dla wszystkich młodych ludzi
 • o łaskę wytrwania w trzeźwości dla uzależnionych i by zapragnęli przyjąć pomoc, a nie polegali tylko na własnych siłach
 • w intencjach Panu Bogu wiadomych
 • o rozwiązanie trudnej sytuacji
 • o wiarę dla przyjaciół
 • o wszelkie potrzebne łaski dla Magdy i jej rodziny
 • o bezpieczny i udany wyjazd
 • za wszystkie dzieci pierwszokomunijne aby na zawsze pozostała w nich ta pierwsza radość z przyjęcia Chrystusa do serca i by jak najczęściej korzystały z łaski pełnego uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej
 • o pokój w Nigerii
 • o chęci i mobilizację do nauki w końcu roku szkolnego
 • o wszelkie potrzebne łaski i Boże prowadzenie dla nowo wyświęconych diakonów i księży
 • o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
 • o wszelkie potrzebne łaski dla Marka
 • o łaskę pełniejszego i bardziej świadomego przeżywiania Eucharystii
 • o dobre przygotowanie się do pielgrzymki
 • o owocny i bezpieczny wyjazd
 • za Gabrysię o powrót do zdrowia po operacji oraz o wszelkie potrzebne łaski dla niej i dla jej mamy
 • o siły i Boże prowadzenie dla mamy
 • o radość i pokój dla Stefanii
 • o wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny
 • o jedność w KSM-ie naszej Archidiecezji, aby KSM-owicze odnosili się do siebie z miłością i życzliwością  o mądrość w działaniach i światło Ducha Świętego dla nowo wybranego Zarządu
 • w intencji Rafała o wszelkie potrzebne dla niego łaski
 • o dobrego nowego księdza Asystenta
 • za księży asystentów – o Boże prowadzenie w ich pracy
 • za Zosię, Basię, Marysię, Piotrka, Józka, Jędrka i Andrzejka – o zdrowie i rozwój
 • o dobre owoce pracy Sekcji Formacyjnej w czasie Rybojedzka
 • o natchnienie Ducha Świętego na czas sesji dla wszystkich studentów
 • o jedność w naszej wspólnocie
 • za neoprezbiterów i diakonów – o Boże prowadzenie każdego dnia posługi
 • o dobrą relację z nowym księdzem wikariuszem
 • o pomyślne napisanie pracy magisterskiej
 • o dostanie się na studia
 • o błogosławieństwo Boże i znalezienie pracy dla Magdaleny i Krzysztofa
 • o nawrócenie dla Michała
 • o rozwój duchowy i gospodarczy dla naszej Ojczyzny oraz o ochronę jej przed wszelkimi wrogimi siłami
 • za wszystkich księży i kleryków, szczególnie tych słabych
 • o rozwój grupy dziennikarskiej i Servitusa
 • o świętość dla wszystkich członków KSM
 • o zaangażowanie już działających i nowych KSM-owiczów
 • o zdrowie dla rodziców
 • o szybkie rozwiązanie spraw dla brata
 • o wszelkie potrzebne łaski dla obecnych i o nowych członków oddziału w Rawiczu
 • o dobre przygotowanie i przeżycie Zlotu KSM
 • o zdrowie dla księdza Michała
 • o zgodę w rodzinie
 • o nawrócenie osób Panu Bogu wiadomych
 • o pozytywne zdanie ostatnich zaliczeń
 • o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Agnieszki i Michała
 • o światło Ducha Świętego dla na czas sesji dla studentów
 • o dar mądrości w podjęciu decyzji
 • o uwolnienie z nałogu osoby Bogu wiadomej
 • o wszelkie potrzebne łaski dla Marii
 • za Martynę i Bartka o Boże błogosławieństwo na nowej drodze ich wspólnego małżeńskiego życia
 • o wytrwałość w nauce i działaniu oraz o dobre owoce uczestnictwa w kursie
 • o Boże błogosławieństwo dla Karolka, który w czerwcu skończy 2 lata
 • o wszelkie potrzebne łaski, zwłaszcza odnalezienie równowagi w życiu dla Magdy
 • w dziękczynieniu za zdrowie, pomyślność, dobrego męża i dzieci oraz Boże prowadzenie przez 30 lat życia