forum – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej
"forum" tag

XII Forum Kierownict

Pora aby spotkać się na Forum Kierownictw i wspólnie zaplanować pracę na kolejny rok formacyjny!

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie: POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

W imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, które odbędzie się w sobotę 11 września 2021 r. w Poznaniu.

XI Forum Kierownictw

Czas spotkać się na Forum Kierownictw i wspólnie zaplanować pracę na najbliższy rok formacyjny!