Diecezjalna Komisja Rewizyjna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Diecezjalna Komisja Rewizyjna

Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

Statut §37

Rafał Halber
Przewodniczący

Monika Dynowska
Z-ca Przewodniczącego

Julianna Pawlak
Sekretarz

do 04.01.2020

  • Przewodniczący
    Rafał Halber
  • Zastępca Przewodniczącego
    Julianna Pawlak
  • Sekretarz
    Aleksandra Nowacka

Kontakt: dkr@poznan.ksm.org.pl