Sekcje diecezjalne – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Sekcje diecezjalne

Zgodnie z §16 Regulaminu Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła, Zarząd może, w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed Zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

fot. J. Pawlak

Diecezjalna Sekcja Apostolska

 • Cel działania: szerzenie wartości chrześcijańskich wśród młodzieży i zachęcanie ich do wstąpienia do KSM-u; rozwój członków Sekcji na płaszczyźnie apostolstwa i umiejętności miękkich.
 • Kontakt: Julianna Pawlak (julianna.pawlak@poznan.ksm.org.pl)

Diecezjalna Sekcja Formacyjna

 • Cel działania: zapewnienie odpowiedniego poziomu formacji członków KSM-u, tworzenie materiałów formacyjnych.
 • Spotkania raz w miesiącu w biurze KSM, możliwość pracy zdalnej.
 • Kontakt: Bartosz Heimrath (bartosz.heimrath@poznan.ksm.org.pl)

Diecezjalna Sekcja Dziennikarska

 • Cel działania: zapewnianie członkom sekcji rozwoju ich warsztatu dziennikarskiego oraz umiejętności skutecznego funkcjonowania w mediach. Sekcja ma stanowić zaplecze dziennikarskie Stowarzyszenia w diecezji, odpowiedzialne m.in. za redakcję internetowego magazynu „Servitus” czy organizację warsztatów medialnych.
 • Kontakt: Agnieszka Spychała(agnieszka.spychala@poznan.ksm.org.pl)

Diecezjalna Sekcja Sportowa

 • Cel działania: realizowanie VIII zasady KSM: „Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny”, krzewienie zdrowego trybu życia i ducha sportowej rywalizacji wśród KSM-owiczów.
 • Kontakt: Łukasz Cieślik (lukasz.cieslik@poznan.ksm.org.pl)

Diecezjalna Sekcja Muzyczna

 • Cel działania: zapewnianie oprawy muzycznej na wydarzeniach KSM-owych oraz kształcenie muzyczne członków sekcji.
 • Kontakt: Zuzanna Marchewka (zuzanna.marchewka@poznan.ksm.org.pl)

Róże Różańcowe