Szkoła Lidera – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Szkoła Lidera

Szkoła Lidera powstała po to, aby rozwijać członków Stowarzyszenia i przygotować ich do prowadzenia pracy organizacyjnej na szczeblu parafii, okręgu i diecezji. Efektem ukończenia Szkoły Lidera ma być danie konkretnych narzędzi do zastosowania w życiu osobistym i w Stowarzyszeniu.

Szkoła Lidera KSM

Dla kogo?

Dla członków KSM, osób czynnie zaangażowanych w pracę Oddziału lub Koła. Liderem może zostać osoba, która ukończyła Szkołę Zastępowego i jest aktywnie działającym w diecezji Zastępowym.

Jakie szkolenie?

Szkoła Lidera składa się z cyklu trzech szkoleń – dwa weekendowe i jednodniowe spotkanie. Pełnoprawny Lider ma też ukończony kurs wychowawcy kolonijnego. Szkolenie kończy się egzaminem, który jest przepustką do brania udziału w kolejnym etapie rozwoju, jakim jest kurs instruktorski.

W skład Szkoły Lidera wchodzą warsztaty i wykłady o następującej tematyce:

 • Po co lider w grupie?
 • Cechy i zachowania lidera
 • Portret psychologiczny lidera
 • Chrześcijańscy liderzy
 • Św. Jan Paweł II o chrześcijańskich liderach
 • Proaktywność
 • Zarządzanie czasem
 • Planowanie rozwoju osobistego
 • Role w zespole
 • Przywództwo
 • Wychowywanie następców
 • Problemy w grupie
 • Jak motywować współpracowników?
 • O zaangażowaniu świeckich w Kościele
 • KSM jako NGO

Kiedy?

Szkoła Lidera, począwszy od 2014 roku, odbywa się co roku.

Terminy szkoleń w roku formacyjnym 2016/2017:

 • 14-16 października,
 • 20-22 stycznia,
 • 11 marca.

Warunki kwalifikacji:

 • status Zastępowego KSM (po przyrzeczeniu, po ukończeniu Szkoły Zastępowego),
 • aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • ukończenie kursu wychowawcy kolonijnego,
 • zorganizowanie akcji diecezjalnej.

Ponieważ kurs wychowawcy kolonijnego może ukończyć tylko osoba pełnoletnia, do egzaminu kończącego Szkołę Lidera przystąpić będę mogły tylko takie osoby. Niepełnoletnich, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu również zapraszamy, jednak do egzaminu będą mogli przystąpić dopiero po ukończeniu kursu na wychowawcę kolonijnego.

Zadania Lidera:

 • współpraca z Zarządem Diecezjalnym w ramach liderozespołów,
 • organizacja wydarzeń na szczeblu diecezjalnym,
 • prowadzenie sekcji i diecezjalnych szkoleń dla KSM-owiczów.

Więcej informacji: zarzad@poznan.ksm.org.pl