Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Misja, wizja i cele Zarządu Diecezjalnego

Misja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Misją Zarządu Diecezjalnego XIII kadencji jest, czerpiąc z doświadczenia i historii stowarzyszenia oraz bazując na jego fundamentach, kształtowanie pokolenia młodych katolików świadomych potrzeby relacji i więzi oraz własnego rozwoju szczególnie w dziedzinie duchowości, formacji ludzkiej i dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne; a także umacnianie w aktywnej postawie GOTÓW! 

Wizja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej są dojrzałymi katolikami potrafiącymi tworzyć relacje z Bogiem, z samym sobą i otaczającymi ludźmi.

Dbają o zdrowie i dobrostan psychiczny. Przejawiają postawę proaktywną. Żyją zgodnie z wartościami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wyrażają postawę Gotów! 

Cele

 • Zorganizowanie co najmniej trzech spotkań z prezesami w ciągu kadencji. 
 • Zaangażowanie członków seniorów w przynajmniej dwie akcje w czasie trwania kadencji.  
 • Zorganizowanie przynajmniej sześciu spotkań 18+ w ciągu kadencji. 
 • Co najmniej jeden członek Zarządu Diecezjalnego będzie obecny na każdym wydarzeniu diecezjalnym.
 • Założenie przynajmniej trzech nowych oddziałów w ciągu kadencji. 
 • Każdy z członków Zarządu Diecezjalnego napisze przynajmniej jeden artykuł na Servitusa w ciągu roku. 
 • Zorganizowanie co najmniej trzech wydarzeń sportowych. 
 • Prezes lub zastępca Zarządu Diecezjalnego odwiedzi każdy oddział/koło przynajmniej raz w trakcje swojej kadencji. 
 • Każdy członek Zarządu Diecezjalnego przynajmniej raz w ciągu roku odwiedzi każdy oddział/koło w okręgu, którym się opiekuje. 
 • Powołanie do działania przynajmniej jedną nową sekcje.  
 • Doprowadzić do uzupełniania legitymacji przez członków Stowarzyszenia. 
 • Wyszkolić przynajmniej  8 zastępowych i 4 liderów. 
 • Obecność pocztu sztandarowego na wszystkich zaplanowanych wydarzeniach diecezjalnych. 
 • Co najmniej raz w miesiącu ustosunkować się do nadesłanych wolnych wniosków. 
 • Doprowadzić do zrealizowania przynajmniej dwóch inicjatyw oddolnych w ciągu roku.