Peregrynacja relikwii bł. Karoliny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny

W związku z obchodami 25-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Poznańskiej wznowiona zostanie peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny, patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Patronka KSM

fot. A. Gorynia

Nawiedzenie relikwii rozpocznie się w lutym, w każdym Oddziale oraz Kole relikwie błogosławionej Karoliny będą przebywały dwa tygodnie.

Forma nawiedzenia może być różna: od wspólnej adoracji
w kaplicy po nawiedzenie relikwii w domu każdego KSM-owicza. Istnieje również możliwość wypożyczenia obrazu naszej Patronki.

Trasa peregrynacji została przedstawiona w tabeli, którą otrzymały kierownictwa. W razie chęci zmiany terminu prosimy Prezesa oddziału/koła o kontakt z osobą odpowiedzialną.

Osobą nadzorującą przebieg peregrynacji jest Patryk Macioszek
patrytkmacioszek2000@gmail.com.

Kalendarz peregrynacji