7-letni program formacyjny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

7-letni program formacyjny

Program formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży to plan obliczony na 7 lat cotygodniowych spotkań formacyjnych. Polega na realizacji kolejnych lat począwszy od kandydata, przez członka juniora aż do członka zwyczajnego.

Formacja w KSM

fot. A. Mruczkiewicz

Każdy rok formacji posiada swoje przewodnie hasło i składa się ze spotkań biblijnych, teologicznych, poświęconym wartościom moralnym, liturgicznym oraz dotyczących tożsamości KSM:

 • I Kandydat – „Spotkanie z Chrystusem”
 • II Kandydat – „Spotkanie z Kościołem”
 • III Członek junior – „Ja – człowiek”
 • IV Członek junior – „Ja i ty”
 • V Członek zwyczajny – „Ja i my – rodzina”
 • VI Członek zwyczajny – „Ja i my – ojczyzna”
 • VII Członek zwyczajny – „Ja i my – świat”

Zalety pracy z 7-letnim programem formacyjnym

 • zachowuje jedność w Stowarzyszeniu,
 • chroni przed spłyceniem duchowym,
 • ułatwia pracę formacyjną podając gotowe tematy,
 • urozmaica spotkania,
 • ukazuje trwanie w Stowarzyszeniu jako drogę do przebycia, jako coś dynamicznego, nieustanny rozwój,
 • możliwość skuteczniejszego „wypłynięcia na głębię” życia duchowego,
 • wyraźniej ukazuje KSM jako żywą cząstkę Kościoła.

Pobierz 7-letni program formacyjny KSM